Jobs ILF

pic_jobs_header_neu

Inżynier/ka procesu

Stellenbeschreibung

 • Pełnienie roli lidera projektu w branży procesowej 
 • Koordy­nacja rozwiązań techno­lo­gicznych z innymi branżami 
 • Okreś­lanie właściwych rozwiązań techno­lo­gicznych dla danych zagadnień projektowych 
 • Przygo­to­wy­wanie dokumen­tacji techno­lo­gicznej instalacji przemys­łowych na różnych etapach reali­zacji projektu tj.: studia i analizy, projekty koncep­cyjne, projekty wstępne, projekty wykonawcze. W zakres dokumen­tacji wchodzić będą: 
 • bilanse masowo-cieplne 
 • schematy przepływowe 
 • wymia­rowanie urządzeń techno­lo­gicznych i armatury zabezpieczającej 
 • przygo­to­wy­wanie kart doboru 
 • schematy technologiczne 
 • wykazy i zesta­wienia urządzeń technicznych 
 • przygo­to­wanie wytycznych branżowych 
 • opisy techniczne 
 • instrukcje ruchu i eksploatacji

 

Qualifikation

 • Wyksz­tałcenie wyższe na kierunku Inżynieria Chemiczna/Inżynieria Procesowa lub pokrewnym 
 • Biegłość w wykony­waniu obliczeń z zakresu inżynierii procesowej 
 • Dobra znajomość języka angie­lskiego w mowie i piśmie 
 • Dobra znajomość oprogra­mo­wania do wykony­wania obliczeń przepływów, wymiany ciepła i masy (Aspen HYSYS, Honeywell UniSim) 
 • Dobra znajomość oprogra­mo­wania AutoCad 
 • Dobra znajomość pakietu Office 

We offer:

 • Ciekawą pracę w inżynier­skiej firmie projektowo-doradczej, należącej do między­na­r­odowej Grupy ILF 
 • Przyjazną atmosferę pracy 
 • Pracę w biurze lub w modelu hybrydowym 
 • Pakiet benefitów: opieka medyczna LuxMed, dofin­an­so­wanie karty Multisport, parking dla pracow­ników, możliwość przys­tą­pienia do ubezpie­czenia grupowego 
 • Dofin­an­so­wanie nauki języków obcych (200 zł /m‑c)
 • Możliwość bezpłatnej nauki języka niemieckiego w małych grupach w godzinach pracy 
 • Możliwość uczest­nictwa w szkole­niach branżowych 

Osoby zainte­re­sowane, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@ilf.com

Zastrz­egamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Arbeitsort: ILF-Poland, office Warsaw
Verfügbar ab: March 22, 2023

 

Für Fragen freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme:

ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.
Ms. Jolanta Folwarczny

Osmańska 12
02–823 Warsaw

Tel: +48 (22) 4 30 - 2635
Fax: +48 (22) 4 30 - 2601

Hello UptimeRobot