ການປົກປ້ອງສະພາບອາກາດແລະ ພະລັງງານ

pic_energy_header

ການປົກປ້ອງສະພາບອາກາດແລະ ພະລັງງານ

ການຫັນປ່ຽນແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຟອສຊິລ(fossil) ແລະພະລັງງານໝູນວຽນ, ພະລັງງານທົດແທນ, ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກອຸດສະຫະກຳແລະສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກເຂດເທດສະບານໃຫ້ກາຍເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະຄວາມຮ້ອນພື້ນຖານໃນການສົ່ງເສີມ ແລະປົກປ້ອງຄຸນນະພາບຊີວິດໃນໄລຍະຍາວ.

ສິ່ງທີ່ອຳນວນຄວາມສະດວກສຳລັບການຜະລິດພະລັງງານເປັນກະດູກສັນຫຼັງຂອງສັງຄົມໃນສະໄໝໄໝ່. ເພື່ອຮັບປະກັນການສະໜອງພະລັງງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຢ່າງຍືນຍົງ ແລະເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ໂຄງການຜະລິດພະລັງງານ ແລະການແຈກຈ່າຍພະລັງງານຂະໜາດໃຫຍ່ຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ການອອກແບບສະຖານທີ່ ແລະໂຮງງານດັ່ງກວ່າ, ການຊ່ວຍເຫລືອໃນທຸກຂັ້ນຕອນການກໍ່ສ້າງ ແລະການເລີ່ມຕົ້ນ ແລະການໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາສຳລັບການເພີ່ມປະສິດທີພາບ ແລະຄວາມທັນເປັນທັນສະໄໝຂອງໂຮງງານແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມສາມາດຫຼັກຂອງໄອແອລເອັຟ.

/

Sindangan (Siayan 1) Hydropower Project

The Project is located in the Zamboanga der Sur Province in the Sindangan River Basin located in the western part of the Mindanao Island, Philippines.…
more

Nam Ou 7 Hydropower Project

The Department of Energy Business (DEB) on behalf of Government of Lao PDR (GOL) awarded ILF Consultant Engineers (Asia) the Services to perform as Contract…
more

Nam Ngone 2 Hydropower Project

The project consists of four run-of-the-river hydroelectric power plants. Pre-feasibility studies were then carried out for the two leading HPPs. The studies included the preparation…
more

Pak Beng Hydropower Project

The project is a run-of-the-river hydroelectric power plant located in the Lower Mekong River Basin on the Mekong river, with an installed capacity of 912…
more

Xekong 4A & 4B Hydropower Project

The Xekong 4 hydropower plant consists of two planned dams and power plants - Xekong 4A and Xekong 4B. The two dam sites are located…
more
Get in touch
laportagm

Gianmaria La Porta

Mail
Tel+49 / 89 / 25 55 94 - 0

For job applications and job-related questions, please contact jobs@ilf.com or the HR partner named within the job descriptions listed here: https://www.ilf.com/career/jobs/

pic_erroi

Patrik Erroi

Mail
Tel+49 (89) 25 55 94 - 367

For job applications and job-related questions, please contact jobs@ilf.com or the HR partner named within the job descriptions listed here: https://www.ilf.com/career/jobs/

Hello UptimeRobot