ການປົກປ້ອງສະພາບອາກາດແລະ ພະລັງງານ

pic_energy_header

ການປົກປ້ອງສະພາບອາກາດແລະ ພະລັງງານ

ການຫັນປ່ຽນແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຟອສຊິລ(fossil) ແລະພະລັງງານໝູນວຽນ, ພະລັງງານທົດແທນ, ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກອຸດສະຫະກຳແລະສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກເຂດເທດສະບານໃຫ້ກາຍເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະຄວາມຮ້ອນພື້ນຖານໃນການສົ່ງເສີມ ແລະປົກປ້ອງຄຸນນະພາບຊີວິດໃນໄລຍະຍາວ.

ສິ່ງທີ່ອຳນວນຄວາມສະດວກສຳລັບການຜະລິດພະລັງງານເປັນກະດູກສັນຫຼັງຂອງສັງຄົມໃນສະໄໝໄໝ່. ເພື່ອຮັບປະກັນການສະໜອງພະລັງງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຢ່າງຍືນຍົງ ແລະເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ໂຄງການຜະລິດພະລັງງານ ແລະການແຈກຈ່າຍພະລັງງານຂະໜາດໃຫຍ່ຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ການອອກແບບສະຖານທີ່ ແລະໂຮງງານດັ່ງກວ່າ, ການຊ່ວຍເຫລືອໃນທຸກຂັ້ນຕອນການກໍ່ສ້າງ ແລະການເລີ່ມຕົ້ນ ແລະການໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາສຳລັບການເພີ່ມປະສິດທີພາບ ແລະຄວາມທັນເປັນທັນສະໄໝຂອງໂຮງງານແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມສາມາດຫຼັກຂອງໄອແອລເອັຟ.

Get in touch
laportagm

Gianmaria La Porta

Mail
Tel+49 / 89 / 25 55 94 - 0

For job applications and job-related questions, please contact jobs@ilf.com or the respective HR partner named within the job descriptions listed here: http://www.ilf.com/career/jobs/

pic_erroi

Patrik Erroi

Mail
Tel+49 (89) 25 55 94 - 367

For job applications and job-related questions, please contact jobs@ilf.com or the respective HR partner named within the job descriptions listed here: http://www.ilf.com/career/jobs/

Hello UptimeRobot