Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ການປົກປ້ອງສະພາບອາກາດແລະ ພະລັງງານ

pic_energy_header

ການປົກປ້ອງສະພາບອາກາດແລະ ພະລັງງານ

ການຫັນປ່ຽນແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຟອສຊິລ(fossil) ແລະພະລັງງານໝູນວຽນ, ພະລັງງານທົດແທນ, ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກອຸດສະຫະກຳແລະສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກເຂດເທດສະບານໃຫ້ກາຍເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະຄວາມຮ້ອນພື້ນຖານໃນການສົ່ງເສີມ ແລະປົກປ້ອງຄຸນນະພາບຊີວິດໃນໄລຍະຍາວ.

ສິ່ງທີ່ອຳນວນຄວາມສະດວກສຳລັບການຜະລິດພະລັງງານເປັນກະດູກສັນຫຼັງຂອງສັງຄົມໃນສະໄໝໄໝ່. ເພື່ອຮັບປະກັນການສະໜອງພະລັງງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຢ່າງຍືນຍົງ ແລະເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ໂຄງການຜະລິດພະລັງງານ ແລະການແຈກຈ່າຍພະລັງງານຂະໜາດໃຫຍ່ຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ການອອກແບບສະຖານທີ່ ແລະໂຮງງານດັ່ງກວ່າ, ການຊ່ວຍເຫລືອໃນທຸກຂັ້ນຕອນການກໍ່ສ້າງ ແລະການເລີ່ມຕົ້ນ ແລະການໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາສຳລັບການເພີ່ມປະສິດທີພາບ ແລະຄວາມທັນເປັນທັນສະໄໝຂອງໂຮງງານແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມສາມາດຫຼັກຂອງໄອແອລເອັຟ.

/

Sindangan (Siayan 1) Hydropower Project

The Project is located in the Zamboanga der Sur Province in the Sindangan River Basin located in the western part of the Mindanao Island, Philippines.…
more
Get in touch
laportagm

Gianmaria La Porta

Tel+49 / 89 / 25 55 94 - 0

For any job-related queries please contact jobs@ilf.com or the HR partner named within the job listings at www.ilf.com/career/jobs.

pic_erroi

Patrik Erroi

Mail
Tel+49 (89) 25 55 94 - 367

For any job-related queries please contact jobs@ilf.com or the HR partner named within the job listings at www.ilf.com/career/jobs.

Hello UptimeRobot