Australia

Czechia

Ecuador

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

Ukraine

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ນໍ້າມັນ, ແກ໊ດ ແລະ ຂະແໜງອຸດສະຫະກຳ

pic_oil_gas_industrial_header

ນໍ້າມັນ, ແກ໊ດ ແລະ ຂະແໜງອຸດສະຫະກຳ

ນ້ຳມັນ ແລະ ແກັສແມ່ນແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ສຳຄັນເກືອບທຸກດ້ານຂອງສັງຄົມອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝໃໝ່ຂອງພວກເຮົາ. ຖ້າບໍ່ມີຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດຈາກສິ່ງເຫຼົ່ານີ້, ຊີວິດປະຈໍາວັນດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ວ່າຄົງຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້.

ບໍລິການອອກແບບ ແລະໃຫ້ຄຳປຶກສາສຳລັບໂຄງການນ້ຳມັນ ແລະ ແກັສແມ່ນຈຸດໃຈກາງຫຼັກຂອງໄອແອລເອັຟ. ປະຫວັດອັນຍາວນານຂອງໂຄງການນ້ຳມັນ ແລະ ແກັສທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດແມ່ນຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງ ໄອແອລເອັຟ

ໄອແອລເອັຟ ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນດ້ານຄວາມທຸ້ມເທ ແລະ ຄວາມເປັນເລີດດ້ານວິສະວະກໍາ.

Get in touch
heinzc

Christian Heinz

Mail
Tel+49 / 89 / 25 55 94 - 112

For job applications and job-related questions, please contact jobs@ilf.com or the HR partner named within the job descriptions listed here: https://www.ilf.com/career/jobs/

Hello UptimeRobot