ທໍ່ສົ່ງ

pic_header_pipelines

ທໍ່ສົ່ງ

ເປັນເວລາຫລາຍປີແລ້ວ, ໄອແອລເອັຟ ໄດ້ເປັນໜຶ່ງໃນບໍລິສັດວິສະວະກຳລະດັບສາກົນສິບອນດັບຕົ້ນໆສຳລັບລະບົບທໍ່ສົ່ງຂະໜາດໃຫຍ່ທັງເທິງຝັ່ງ ແລະນອກຝັ່ງ. ລວມທັງສະຖານີສູບນ້ໍາ, ສະຖານີຄອມເພຣສເຊີຣ໌, ບ່ອນເກັບເຄື່ອງ, ແລະສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການໂຫຼດ. ໄອແອລເອັຟ ໄດ້ອອກແບບລະບົບທໍ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະໃຫ້ບໍລິການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຕະຫຼອດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ໄອແອລເອັຟ ສະຫນອງທຸກວິຊາທາງເຕັກນິກທີ່ຈຳເປັນທັງໝົດແລະການບໍລິການການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຢູ່ພາຍໃນອົງກອນ.

Highlights

ຂົງເຂດຄວາມຊຳນານງານ

  • ລະບົບທໍ່ແລະສະຖານີທຸກປະເພດ (ທັງການກໍ່ສ້າງໃຫມ່ແລະການຟື້ນຟູ)
Get in touch
heinzc

Christian Heinz

Mail
Tel+49 / 89 / 25 55 94 - 0

For job applications and job-related questions, please contact jobs@ilf.com or the HR partner named within the job descriptions listed here: https://www.ilf.com/career/jobs/

Downloads
thumbnail of Pipelines_EN

Pipelines (EN)

Hello UptimeRobot