Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ອຸດສະຫະກໍາ

pic_header_industrial

ອຸດສາຫະກໍາ

ພວກເຮົາກໍາລັງດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາຄັ້ງທີສີ່: ການເຊື່ອມໂຍງທາງດິຈິຕອນຂອງຂະບວນການທັງຫມົດຂຶ້ນກັບລະບົບການຄຸ້ມຄອງແລະການບໍລິຫານ. ເມື່ອປັບປຸງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກການຜະລິດທາງອຸດສະຫະກຳໃຫ້ທັນສະໄໝ, ເປົ້າໝາຍທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນປັບປຸງປະສິດທິຜົນດ້ານພະລັງງານ ແລະວັດຖຸ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບຂະບວນການ ແລະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນສາງສິນຄ້າ ແລະການຂົນສົ່ງມີປະສິດທິພາບ. ສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍໃນຂະນະທີ່ການປະຕິບັດຕາມເປົ້າຫມາຍເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງການໂຕ້ຕອບຂອງມະນຸດແລະເຄື່ອງຈັກໂດຍໃຊ້ວິທີແກ້ໄຂ IoT ທີ່ປອດໄພ.

ຄວາມທັນສະໄໝຂອງໂຮງງານອຸດສະຫະກຳໃນປະຈຸບັນມັກຈະຖືກຝັງເຂົ້າໄປໃນແນວທາງເສດຖະກິດໝູນວຽນ. ໄອແອລເອັຟ ປະສົມປະສານຄວາມຮູ້ຂອງຂະບວນການອຸດສາຫະກໍາກັບການແກ້ໄຂແບບຍືນຍົງແລະຄວາມຮູ້ດ້ານການຈັດການໂຄງການທີ່ພັດທະນາມາຫລາຍທົດສະວັດ.

ການປະຕິບັດໂຄງການຢູ່ ໄອແອລເອັຟ ມັກຈະດໍາເນີນຢູ່ໃນໂຮງງານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນງານ. ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການນີ້, ການຫຼຸດຜ່ອນເວລາປິດລະບົບໃຫ້ເຫຼືອນ້ອຍທີ່ສຸດເປັນເກນຕັດສິນ.

Highlights

ຂົງເຂດຄວາມຊຳນານງານ

  • ອຸດສາຫະກໍາໂລຫະ
  • ອຸດສາຫະກໍາແຮ່ທາດ
  • ອຸດສາຫະກໍາອາຫານແລະເຄື່ອງດື່ມ
  • ອຸດສາຫະກໍາການດູແລສ່ວນບຸກຄົນແລະເຮືອນ
  • ອຸດສາຫະກໍາວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ
  • ອຸດສາຫະກໍາເຈ້ຍ
  • ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງພາດສະຕິກ
  • ອຸດສາຫະກໍາແກ້ວ
  • ການຣີໄຊເຄິນວັດຖຸດິບ
Get in touch
Christian_Heinz_2024

Christian Heinz

Mail
Tel+49 / 89 / 25 55 94 - 112

For any job-related queries please contact jobs@ilf.com or the HR partner named within the job listings at www.ilf.com/career/jobs.

thumbnail of Industrial_Facilities

Industrial Facilities

Hello UptimeRobot