Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ການຫຼອມ

pic_header_refineries

ການກັ່ນ

ໂລກທີ່ພວກເຮົາອາໄສຢູ່ໃນທຸກມື້ນີ້ຖືກຫຼໍ່ຫຼອມດ້ວຍນ້ໍາມັນດິບ, ເຊິ່ງເປັນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ເປັນຕົວພາພະລັງງານຫຼັກທີ່ປະຢັດແລະມີຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພະລັງງານສູງ, ໄດ້ປັບປຸງຄວາມຮັ່ງມີແລະສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງຜະລິດຕະພັນທີ່ມີພະລັງງານໃນລາຄາທີ່ເຫມາະສົມ. ໃນອະນາຄົດ, ຜູ້ປະກອບການໂຮງກັ່ນຈະຕ້ອງກຽມຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ວັດຖຸດິບຂອງນ້ຳມັນດິບທີ່ມີອົງປະກອບທີ່ຊັບຊ້ອນກວ່າ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສຳລັບນ້ຳມັນທີ່ສະອາດ, ຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍຜູ້ຄວບຄຸມ ແລະ, ບົດບາດແລະຜົນກະທົບຂອງຍຸກດິຈິຕອລ ແລະການປ່ຽນແປງສະພາບພູມອາກາດໃນປະຈຸບັນ.

ໂຮງກັ່ນໃນອະນາຄົດຈະຕ້ອງປັບຕົວເຂົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ແລະໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກສາທາລະນະ. ຈຳເປັນທີ່ໂຮງກັ່ນຈະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີມູນຄ່າສູງທີ່ຜະລິດໂດຍຜ່ານຂະບວນການທີ່ຊັບຊ້ອນແລະປະຫຍັດພະລັງງານ, ສອດຄ່ອງກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການປ່ອຍອາຍຄາບອນທີ່ຕ່ໍາສຸດ.

ໃນຖານະເປັນທີ່ປຶກສາເອກະລາດທີ່ມີແກນຫຼັກດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ແຂງແກ່ນ, ໄອແອລເອັຟ ຊ່ວຍລູກຄ້າໃນການສະຫນອງໄຮໂດຣຄາຣ໌ບອນທີ່ຍືນຍົງ, ສ້າງມູນຄ່າ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດຕຽມພ້ອມສຳລັບອະນາຄົດແລະສ້າງຄວາມຮັ່ງມີ.

Highlights

ຂົງເຂດຄວາມຊຳນານງານ

  • ໂຮງງານກັ່ນນໍ້າມັນດິບ
  • ໂຮງງານບຳບັດແນຟທ (Naphtha)
  • ໂຮງງານບໍາບັດອາຍແກັສ
  • ໂຮງງານບຳບັດແກັສໄອເສຍ
  • ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຂົນສົ່ງວັດຖຸດິບແລະສິນຄ້າ
Get in touch
Christian_Heinz_2024

Christian Heinz

Mail
Tel+49 / 89 / 25 55 94 - 112

For any job-related queries please contact jobs@ilf.com or the HR partner named within the job listings at www.ilf.com/career/jobs.

thumbnail of Folder_ILF_refining_EN_Rev0_screen

Refining

Hello UptimeRobot