Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ການຈັດເກັບຮັກສາໃຕ້ດິນ

pic_header_underground_storage

ການຈັດເກັບຮັກສາໃຕ້ດິນ

ໃນອຸດສາຫະກໍາພະລັງງານ, ການເກັບຮັກສາອາຍແກັສທໍາມະຊາດເປັນສິ່ງສໍາຄັນທັງສະຫນອງການສະຫງວນຍຸດທະສາດແລະເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການບັນທຸກສູງສຸດ.

ການຈໍາລອງຂະບວນການສີດແລະການຖອນທັງຫມົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດໍາເນີນງານຂອງສະຖານທີ່ເກັບຮັກສາອາຍແກັສ, ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງອົງປະກອບຂອງໂຮງງານທັງຫມົດ, ການດຳເນີນການປ່ຽນເວລາສັ້ນແລະເວລາເລັ່ງ, ແລະການຕິດຕັ້ງລະບົບຄວບຄຸມຫ່າງໄກສອກຫຼີກທັງໝົດລ້ວນແຕ່ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄວາມສາມາດຫຼັກຂອງ ໄອແອລເອັຟ. ສະຖານທີ່ຈັດເກັບຮັກສາໃຕ້ດິນຍັງຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນນ້ໍາມັນແຮ່ທາດແລະນ້ໍາມັນແຮ່ທາດ.

Highlights

ຂົງເຂດຄວາມຊຳນານງານ

  • ໂຮງງານກັບເກັບຈຸດສູງສຸດ
  • ໂຮງງານຈັດເກັບຮັກສາຕາມລະດູການ
  • ອຸໂມງເກັບມ້ຽນ
  • ສິ່ງທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບແຫລ່ງນໍ້າມັນແລະອາຍແກັສທີ່ຫມົດໄປ
Get in touch
heinzc

Christian Heinz

Mail
Tel+49 / 89 / 25 55 94 - 112

For any job-related queries please contact jobs@ilf.com or the HR partner named within the job listings at www.ilf.com/career/jobs.

thumbnail of folder_ilf_underground_storage_facilities_en

Underground storage facilities (EN)

Hello UptimeRobot