Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ການຂົນສົ່ງ ແລະ ພື້ນທີ່ຕົວເມືອງ

pic_transport_structures_header

ການຂົນສົ່ງ ແລະ ພື້ນທີ່ຕົວເມືອງ

 

ຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງພວກເຮົາໃນສັງຄົມ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄຸນນະພາບຂອງຕຶກອາຄານແລະ ໂຄງສ້າງອາຄານຂອງພວກເຮົາ. ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບໂຄງການການສື່ສານ ແລະ ໂຄງການການສັນຈອນ ແລະການຂົນສົ່ງທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂື້ນຂອງພວກເຮົາດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການເຄື່ອນຍ້າຍແລະການຂົນສົ່ງ

ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າສາມທົດສະວັດ, ໄອແອລເອັຟ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອອກແບບທາງວິສະວະກໍາຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ໂຄງສ້າງພື້ນຖານ. ຕະຫຼອດຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ, ໄອແອລເອັຟໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການດຳເນີນໂຄງການທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ທ້າທາຍ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ ໄອແອລເອັຟ ມີຊື່ສຽງດ້ານຄວາມເປັນເລີດທາງວິສະວະກໍາ

Get in touch
kohlb

Bernhard Kohl

Mail
Tel+43 / 512 / 24 12 - 4213

For any job-related queries please contact jobs@ilf.com or the HR partner named within the job listings at www.ilf.com/career/jobs.

Hello UptimeRobot