Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ອາຄານ

pic_header_buildings

ອາຄານ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງທີ່ຫຼາກຫຼາຍເຊິ່ງ ໄອແອລເອັໂຟ ມອບໃຫ້ ໄອແອລເອັຟ ເປີດໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າທຸກໆຄົນແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຍັງຊ່ວຍເພີ່ມໂອກາດຂອງ ໄອແອລເອັຟ ໃນການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະຂະຫຍາຍປະສົບການໃນດ້ານເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່.

ທີມງານຂອງ ILF ອອກແບບແລະນຳສະເໜີໂຄງການທີ່ຊັບຊ້ອນແລະຫນ້າສົນໃຈຫຼາຍ, ຈາກອາຄານສາທາລະນະແລະເອກະຊົນໄປຈົນເຖິ່ງໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ. ນີ້ເປັນໄປໄດ້ຍ້ອນຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງທີມງານນີ້ ແລະປະສົບການໃນການອອກແບບອາຄານ, ເຊິ່ງຮັບປະກັນຄວາມສຳເລັດໃນການດຳເນີນຕາມໂຄງການຄຸນນະພາບສູງສຸດທີ່ຕົງຕາມຂໍ້ກຳນົດທາງເຕັກນິກໃນປະຈຸບັນ. ຂໍ້ກຳນົດດ້ານການເຮັດວຽກ ສິ່ງແວດລ້ອມແລະຄວາມສວຍງາມ. ການສະເຫນີປະສິດທິພາບໃນໂຄງການອາຄານທີ່ຫຼາກຫຼາຍດັ່ງກ່າວເປັນໄປໄດ້ພຽງແຕ່ຂອບໃຈທີມງານທີ່ມີປະສົບການຫຼາຍດ້ານນີ້, ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກສໍາລັບລູກຄ້າທົ່ວໂລກ.

ປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຂອງ ໄອແອລເອັຟ ແມ່ນການຮັບຮູ້ແລະການນຳເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່ມາໃຊ້ໃນການອອກແບບການກໍ່ສ້າງອາຄານ ຕະຫຼອດຈົນການປະຫຍຸກໃຊ້ການປະສານງານ BIM ແບບຫຼາກຫຼາຍສາຂາວິຊາ ແລະການຈັດການຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

ເມື່ອອອກແບບອາຄານ – ຈະເປັນອາຄານອຸດສາຫະກໍາ, ບ່ອນທີ່ການອອກແບບອາຄານທີ່ ໄອແອລເອັຟ ເລີ່ມຕົ້ນ, ຫຼືອາຄານສາທາລະນະ, ເຊິ່ງປະຈຸບັນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຜົນງານການອອກແບບທົ່ວໄປຂອງ ໄອແອລເອັຟ – ພະຍາຍາມສ້າງວັດຖຸທີ່ທັນສະໄໝຢູ່ສະເໝີ ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັນທັງໃນດ້ານຮູບແບບແລະການເຮັດວຽກງານໃນຂະນະທີ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງລູກຄ້າ.

ຂົງເຂດຄວາມຊຳນານງານ

  • ອາຄານສາທາລະນະ ແລະເອກະຊົນ
  • ອາຄານດູແລສຸຂະພາບ
  • ອາຄານວິທະຍາສາດ ແລະການສຶກສາ
  • ອາຄານຫ້ອງການ ແລະບໍລິຫານ
  • ຕຶກອາຄານແບບປະສົມ
  • ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານອຸດສາຫະກໍາ
  • ໂຮງງານໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນ/ອາຍແກັສ/ພະລັງງານທົດແທນ
  • ລະບົບທໍ່ສົ່ງ
  • ໂຮງງານບຳບັດນໍ້າເສຍ
  • ໂຮງງານຈູດເຜົາ/ສິ່ງເສດເຫຼືອເປັນພະລັງງານ
Get in touch
westphalj

Jörg Westphal

Mail
Tel+43 / 1 / 70 177 – 417

For any job-related queries please contact jobs@ilf.com or the HR partner named within the job listings at www.ilf.com/career/jobs.

Hello UptimeRobot