ສະໜາມບິນ

pic_header_airports-1

ການອອກແບບສະໜາມບິນ

ຄວາມສໍາຄັນຂອງການອອກແບບສະຫນາມບິນທີ່ທັນສະໄຫມສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ດີທີ່ສຸດໂດຍການພິຈາລະນາຈາກປະລິມານການຈາລາຈອນທາງອາກາດທີ່ເພີ່ມຂື້ນຢ່າງໄວວາ. ໃນຊ້ວງສິບປີທີ່ຜ່ານມາມີອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວສອງຫຼັກໃນການຈະລາຈອນທາງອາກາດ, ຜູ້ໂດຍສານ, ແລະປະລິມານການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຕ້ອງການເລັ່ງດ່ວນສໍາລັບກົນລະຍຸດທີ່ເປັນນະວັດຕະກໍາໃໝ່ສໍາລັບສະຫນາມບິນ. ການອອກແບບແລະວິສະວະກໍາໂດຍລວມທີ່ມີຄວາມສາມາດເປັນສິ່ງຈຳເປັນໃນການເພີ່ມປະສິດທິພາບທ່າແຮງຂອງສະຫນາມບິນທີ່ມີຢູ່ແລະໃນອະນາຄົດ.

ໄອແອລເອັຟ ຮ່ວມກັບບໍລິສັດໃນເຄືອຂ່າຍຂອງຕົນ, ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດທີ່ປຶກສາດ້ານສະຫນາມບິນ GmbH Beratende Ingenieure (acp) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ Stuttgart, ເຢຍລະມັນ, ກຸ່ມ ໄອແອລເອັຟ ໃຫ້ບໍລິການສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ອຸປະກອນ, ແລະເຕັກໂນໂລຢີໃນສະໜາມບິນ. ກຸ່ມ ໄອແອລເອັຟ ໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ວິສະວະກໍາ, ແລະການໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະຜູ້ປະຕິບັດງານທີ່ສະຫນາມບິນ ຕັ້ງແຕ່ການອອກແບບແນວຄວາມຄິດເຖິງການຄວບຄຸມການກໍ່ສ້າງ.

ສະຫນາມບິນທີ່ ມິວນິກ (Munich), ວຽນນາ (Vienna), ເບີລິນ (Berlin), ໄລປ໌ຊິກ (Leipzig), ສຕຸຕກຣ໌ຕ (Stuttgart), ຊູຣິກ ( Zurich), ອາຊກາບັຕ (Ashgabat), ວິຣາໂຄໂປສ (Viracopos), ມະນິລາ (Manila), ທາລລິນນ໌ (Tallinn), ແລະ ທາມາລີ (Tamale) , ເຊັ່ນດຽວກັນກັບໂຄງການສະຫນາມບິນແຫ່ງຊາດແລະສາກົນອື່ນໆຈໍານວນຫຼາຍ ແມ່ນຫຼັກຖານພິສູດຄວາມສາມາດຂອງກຸ່ມ ໄອແອລເອັຟ.

Highlights

ຂົງເຂດຄວາມຊຳນານງານ:

  • ພື້ນທີ່ລົບຫລີກເຄື່ອງບິນ
  • ອາຄານຜູ້ໂດຍສານ
  • ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ
  • ໂຮງເກັບເຄື່ອງບິນ
  • ໜ່ວຍກູ້ໄພແລະດັບເພີງ
  • ແຫລ່ງເຊື້ອເພີງ
  • ໄຟສະໜາມບິນ
  • ຄວບຄຸມການຈາລະຈອນໃນສະໜາມບິນແລະ NAVAIDS
  • ລະບົບຄວາມປອດໄພແລະຄວາມປອດໄພ
  • ລະບົບສະຫນາມບິນພິເສດ
Get in touch
kohlb

Bernhard Kohl

Mail
Tel+43 / 512 / 24 12 - 4213

For job applications and job-related questions, please contact jobs@ilf.com or the HR partner named within the job descriptions listed here: https://www.ilf.com/career/jobs/

pic_peppinghausp

Patrick Peppinghaus

Mail
Tel+49 / 711 / 35 14 52 - 30

For job applications and job-related questions, please contact jobs@ilf.com or the HR partner named within the job descriptions listed here: https://www.ilf.com/career/jobs/

Downloads
thumbnail of Folder_ILF_Airports_EN_Rev0_Screen

Airports

Hello UptimeRobot