ທາງລົດໄຟ

Contract High-speed Rail Line Dresden - Prague (GER-CZE)

ວິສະວະກຳທາງລົດໄຟ

ການເພີ່ມຄວາມຕ້ອງການຄວາມຄ່ອງຕົວຄວບຄູ່ໄປກັບການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະການອານຸລັກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດເຮັດໃຫ້ການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟກັບຄືນສູ່ຈຸດສຸມ.

ໃນຂະນະທີ່ການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງນັ້ນມຸ້ງເນັ້ນໄປທີ່ການຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ, ການຍົກລະດັບ ແລະການຟື້ນຟູສະພາບຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟມາດຕະຖານ ແລະລົດໄຟທີ່ມີຢູ່ເດີມນັ້ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອການຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ ແລະຂົນສົ່ງຄວາມທັນສະໄໝຂອງໂຄງສ້າງຟື້ນຖານທາງລົດໄຟເຮັດໃຫ້ການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟໜ້າສົນໃຈຍິ່ງຂຶ້ນ.

ໄອແອລເອັຟປະກອບສ່ວນສຳຄັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກໂຄງການວິສະວະກຳທາງລົດໄຟໃນຫຼາຍໆປະເທດ. ໄອແອລເອັຟໃຫ້ບໍລິການດ້ານວິສະວະກຳ ທັງດ້ານໂຍທາທິການ ແລະລະບົບທາງລົດໄຟ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ໄອແອລເອັຟສາມາດໃຫ້ບໍລິການດ້ານວິສະວະກຳທີ່ສົມບູນແບບສຳລັບທຸກວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການທາງລົດໄຟ.

Highlights

Fields of Expertise:

  • Conven­tional railway lines for regional, freight or mixed traffic
  • High-speed/high-capacity railway lines for regional, freight or mixed traffic
  • Standard, narrow and broad gauge
  • Railway Technology
Get in touch
kohlb

Bernhard Kohl

Mail
Tel+43 / 512 / 24 12 - 4213

For job applications and job-related questions, please contact jobs@ilf.com or the HR partner named within the job descriptions listed here: https://www.ilf.com/career/jobs/

Downloads

Hello UptimeRobot