Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

Diversity at ILF

pic_great_people_header

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍແລະຄວາມສໍາພັນຂອງບໍລິສັດລະຫວ່າງວັດທະນະທໍາ

ທີມງານ ILF ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຫຼາຍທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ, ພາສາ, ຊົນເຜົ່າ, ອາຍຸ, ເພດແລະວິທີການຄິດ.

ILF ເຫັນຜົນປະໂຫຍດແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນຄວາມຫຼາກຫຼາຍນີ້. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍສ່ວນຕົວ, ດ້ານວິຊາຊີບແລະສັງຄົມແມ່ນສ່ວນ ໜຶ່ງ ທີ່ ສຳ ຄັນຂອງວັດທະນະ ທຳ ອົງກອນຂອງ ILF. ຜູ້ທີ່ເຫັນຄຸນຄ່າວັດທະນະ ທຳ ນີ້ແມ່ນຄົນທີ່ ILF ຕ້ອງການທີ່ຈະດຶງດູດແລະຮັກສາເປັນພະນັກງານ. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄົນທີ່ຈະປະກອບສ່ວນປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດໃນທົ່ວໂລກແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິທີແກ້ໄຂທີ່ດີເລີດກັບລູກຄ້າ.

pic_diversity1

ຄວາມເປັນສາກົນຢ່າງແທ້ຈິງ

ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ້ມຕົ້ນມາເປັນເວລາ 50 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ, ໄອແອລເອັຟໄດ້ບໍລິຫານທັງໂຄງການໃນລະດັບຊາດແລະສາກົນ. ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຂອງເຮົາໃນການເຮັດວຽກໃນການເຮັດວຽກກັບສາກົນແມ່ນໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້້ເຫັນຢູ່ໃນຫ້ອງການ 40 ແຫ່ງ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທົ່ວໂລກ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າສິ່ງທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດບໍລິສັດສາກົນແມ່ນພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ.

ພວກເຮົາທີ່ໄອແອລເອັຟເປັນສາກົນຢ່າງແທ້ຈິງພວກເຮົາມີພະນັກງານຈາກຫຼາຍກວ່າ 80 ປະເທດ ແລະຈາກທຸກທະວີບ.

pic_truly_international

ຄຳລາຍງານຈາກພະນັກງານຂອງພວກເຮົາ

pic_statement_mattk

“ໃນຖານະຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກທີມງານຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບໂອ ກາດໃຫ້ເຮັດວຽກອອກແບບທີ່ຢ່າງອິດສະຫຼະສຳລັບໂຄງການທີ່ທ້າທາຍແລະນີ້ເປັນການວາງຮາກຖານສຳລັບອາຊີບການງານຂອງຂ້ອຍກັບໄອແອລເອັຟ”

Kajetan M., ຣັມ/ອິນສ໌ບຣຸກ
pic_statement_mariad

“ໄອແອລເອັຟເປີດໂອກາດໃຫ້ຂ້ອຍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍ ແລະຕ້ອງຂໍຂອບໃຈກັບການສະໜັບສະໜູນຈາກເພື່ອນຮ່ວມງານແລະຫົວໜ້າຂອງຂ້ອຍ, ຂ້ອຍສາມາດພິສູດຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງພວກເຂົາໄດ້ໂດຍການສະແດງຜົນງານທີ່ດີເລີດ”

Maria D., ມິວນິກ
pic_statement_hubertp

“ໃນລະຫວ່າງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລຂ້ອຍໄດ້ເຮັດວຽກເປັນນັກສຶກສາຝຶກງານໃຫ້ໄອແອລເອັຟ ແລະໄດ້ຍົກຍ້ອງສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກແບບສາກົນ, ເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ດີຕະຫຼອດທັງວຽກທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນແລະທ້າທາຍ. ຖ້າທ່ານມັກຄວາມທ້າທາຍແລະການໃຫ້ກຳລັງໃຈ, ໄອແອລເອັຟແມ່ນບ່ອນທີ່ເໝາະສຳລັບທ່ານ”

Hubert P, ມິວນິກ
pic_statement_gertlr

“ຫຼງຈາກຮຽນຈົບການສຶກສາແລ້ວຂ້ອຍໄດ້ເຂົ້າມາຮ່ວມງານນຳໄອແອລເອັຟໃນຖານະວິສະວະກອນໂຄງການແລະຕັ້ງແຕ່ມື້ແລກຂ້ອຍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ. ມື້ນີ້ຂ້ອຍເປັນຕົວແທນຂອງໄອແອລເອັຟໃນຖານະຜູ້ຈັດການໂຄງການໃຫ້ກັບລູກຄ້າແລະໃນກອງປະຊຸມແລະການປະຊຸມຜູູ້ຊ່ຽວຊານສາກົນ.”

Reinhard G., ຣັມ/ອິນສ໌ບຣຸກ
pic_statement_piotr

“ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຢູ່ບ່ອນນີ້ມາເປັນເວລາຫຼາຍປີບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍລະດັບມືອາຊີບທີ່ໜ້າສົນໃຈຂ້າມທົ່ວໂລກເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງມີບັນຍາກາດທີ່ພິເສດຢູ່ໃນຫ້ອງການແລະຜູ້ຄົນທີ່ສ້າງສັນມັນຂຶ້ນມາ”

Piotr K., ວອຣ໌ຊໍ
pic_statement_buzelo

“ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ໄອແອລເອັຟເປັນເວລາ 6 ປີ ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍມີການເຕີບໃຫຍ່ດ້ານວິຊາຊີບ, ມີປະສົບການໃນໂຄງການສາກົນຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນຖານະເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານວິສະວະກຳຫົນທາງແລະເປັນຜູ້ຈັດການໂຄງ ການ. ມັນເປັນຄວາມພາກພູມໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກໃນທີມນັກຊ່ຽວຊານສາກົນແລະໃຊ້ເອກະສານມາດຕະ ຖານຄົບຊຸດແລະປະສົບການທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍມາດຕະຖານທີ່ນຳໃຊ້ເອກະສານແລະປະສົບການທີ່ນຳໃຊ້ໃນສະຫະພາບຢູໂຣບ, ອາເມລິກາ ແລະປະເທດອື່ນໆ.”

Alexandr B., ອາບູດາບີ
pic_statement_leila

“ຂ້ອຍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບໄອແອລເອັຟເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ຈົບລະດັບການສຶກສາປະລິນຍາໂທໃນຂະແໜງວິສະວະກຳໂຍທາ ແລະບໍ່ຕ້ອງສົງໃສສະພາບແວດລ້ອມຂອງບໍລິສັດໄອແອລເອັຟ, ກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານວິໃສທັດແລະມີຄວາມຮູ້, ເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ້, ເຕີບໂຕແລະພັດທະນາ. ໄອແອລເອັຟມອບໂອກາດທີ່ດີສຳລັບວິສະວະກອນວິຊາການຕ່າງໆເພື່ອສ້າງວິທີແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ດີທີ່ສຸດແລະເໝາະສົມທີ່ສຸດເຊິ່ງນຳມາຊຶ່ງການປ່ຽນແປງຊີວິດແລະການປ່ຽນແປງທາງເສດຖະກິດແລະສັງຄົມໃນທາງບວກໃຫ້ກັບທຸລະກິດຕ່າງໆທົ່ວໂລກ”

Leila K., ອາບູດາບີ
pic_statement_uzair

“ຂ້ອຍເປັນວິສະວະກອນທໍ່ໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກັບຄອບຄົວໄອແອລເອັຟເມື່ອບໍດົນມານີິ. ໄອແອລເອັຟພັດທະນາທັດສະນະຄະຕິທີ່ມີໃນຕົວທ່ານ, ຮັບຮູ້ການເຮັດວຽກໜັກແລະສົ່ງເສີມໃຫ້ທ່ານຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂນອກເໜືອຈາກແບບດັ້ງເດີມ. ຂ້ອຍເຫັນວ່າໂຕເອງເຕີບໃຫຍ່ຢ່າງໄວວາສູ່ການເປັນມືອາຊີບຮອບດ້ານຍ້ອນສະພາບແວດລ້ອມຂອງການເຮັດວຽກທີ່ດີເລີດ ແລະໂອກາດການຮຽນຮູ້ທີ່ອຸດົມສົມບູນ. ຂ້ອຍມີຄວາມພູມໃຈທີ່ໄດ້ເອີ້ນໂຕເອງວ່າເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໄອແອລເອັຟ”

Uzair A., ອາບູດາບີ
pic_statement_joy

“ທີ່ໄອແອລເອັຟຂ້ອຍໄດ້ຮູ້ຢ່າງແທ້ຈີງວ່າເປັນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກທີ່ເໝາະສົມແລະເປັນບໍລິສັດທີ່ຄວນຈະເປັນ. ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເປີດຮັບການຊື່ສານ ແລະການເຮັດວຽກແບບເປັນທີມຢ່າງແທ້ຈີງ, ອາຊີບຂອງຂ້ອຍໄດ້ຖືກວາງແຜນຮ່ວມກັບຜູ້ບໍລິຫານຕາມສາຍວຽກຂອງຂ້ອຍ, ຕົງຕາມຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາສ່ວນບຸກ ຄົນ, ແນວຄິດຂອງຂ້ອຍໄດ້ຖືກພິຈາລະນາແລະດຳເນີນການທີ່ພຽງພໍ. ຂ້ອຍໄດ້ຮັບຄວາມທ້າທາຍພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍມີແຮງບັນດານໃຈ; ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມສົມດຸນໃນຊີວິດການເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້ຖືກຫຼຸດນ້ອຍຖອຍລົງ! ດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດ, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກມີກຽດໃນການບໍລິການທຸກມື້. ແມ້ແຕ່ຄວາມຝັນສ່ວນຕົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ກຳລັງກາຍເປັນຈິງ”

Joy U., ເລກອສ໌
pic_statement_abiodun

“ຂ້ອຍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໄອແອລເອັຟທັນທີທີ່ອອກຈາກມະຫາວິທະຍາໄລໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າການເດີນທາງຈະພາຂ້າພະຂ້ອຍໄປບ່ອນໃດ, ການເດີນທາງນັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍກ້າວໄປສູ່ຄວາມເປັນມືອາຊີບທີ່ຂ້ອຍເປັນຢູ່ໃນປະຈຸບັນ, ເຊິ່ງດຳເນີນງານຂອງໄອແອລເອັຟຢູ່ໃນໄນຈີເຣຍ. ໃນຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ, ຂ້ອຍໄດ້ຮັບສິດທີພິເສດທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກໃນຫຼາຍໆໂຄງການທົ່ວໂລກ, ເຊິ່ງແຕ່ລະໂຄງການມີຄວາມທ້າທາຍທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຕົວມັນເອງເຊິ່ງລະບົບສະໜັບສະໜູນທີ່ດີພາຍໃນກຸ່ມໄອແອລເອັຟໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເອົາສະນະມັນໄດ້”

Abiodun O., ເລກອສ໌
Get in touch

Hello UptimeRobot