Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ກ່ຽວກັບ

pic_about

ໄອແອລເອັຟ ເບິ່ງເຫັນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ 

ກຸ່ມບໍລິສັດໄອແອລເອັຟ ເປັນບໍລິສັດທີ່ປຶກສາທາງດ້ານວິສາວະກຳລະດັບສາກົນ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການດຳເນີນການດ້ານເຕັກນິກທີ່ຈຳເປັນສຳລັບໂຄງການອຸດສະຫະກຳ ແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານ. ດ້ວຍພະນັກງານທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດສູງ 2,600 ຄົນ ສຳນັກງານຫລາຍກວ່າ  45 ບ່ອນ ໃນຫ້າທະວີບ, ບໍລິສັດຂອງກຸ່ມໄອແອລເອັຟ ມີຖານະທີ່ແຂງແກ່ງໃນພູມມິພາກ ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ໄອແອລເອັຟ ສາມາດໂຕ້ຕອບກັບລູກຄ້າ ແລະຝ່າຍໂຄງການໃນພາກສະໜາມໄດ້ໃນເວລາດຽວກັນ, ຄວາມຮ່ວມມືຢ່າງໄກ້ຊິດພາຍໃນເຄືອຂ່າຍຂອງກຸ່ມໄອແອລເອັຟ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສາມາດດຶງເອົາຜູ້ຊ່ຽວຊານລະດັບສາກົນ ແລະໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກປະສົບການ, ຂະບວນການ ແລະ ເຄື່ອງມືພິເສດຂອງພວກເຂົາ.

ໄອແອລເອັຟຊ່ວຍລູກຄ້າໃນການປົກປ້ອງພະລັງງານ ແລະສະພາບພູມອາກາດ, ນໍ້າ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຂົນສົ່ງແລະໂຄງສ້າງ ແລະ ນໍ້າມັນ, ແກ໊ດ ແລະ ຂະແໜງອຸດສະຫະກຳເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ທະເຍີທະຍານຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍ

  • ວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ແລະໃຫ້ບໍລິການຄຳປຶກສາແກ່ລູກຄ້າ,
  • ການພັດທະນາ ແລະເພີ່ມປະສິດທິພາບການແກ້ໄຂບັນຫາໂຄງການທີ່ຍືນຍົງບົນພື້ນຖານຂອງວິທີການທີ່ຄອບຄຸມ,
  • ເຮັດວຽກຢ່າງສ້າງສັນ ແລະຂະຫຍັນຂັນແຂງເພື່ອມອບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງມີຄຸນນະພາບສູງ,
  • ການໂຕ້ຕອບກັບລູກຄ້າຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະພາກສ່ວນໂຄງການຕ່າງໆໃນພາກສະໜາມ,
  • ການບູລະນະການຜູ້ມີສ່ວນໄດ້ເສຍທັງໝົົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,
  • ການໃຊ້ປະສົບການລະດັບສາກົນ ແລະຄວາມສາມາດຂອງໄອແອລເອັຟຮ່ວມກັບຄວາມຮູ້ທ້ອງຖິ່ນ,
  • ຮັກສາຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງສ່ວນຕົວຂອງໄອແອລເອັຟ ແລະເປັນເອກະລາດສົມບູນ.

 

ໄອແອລເອັຟມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະບັນລຸມາດຕະຖານທີ່ສູງສຸດຂອງຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າ ແລະເພື່ອຮັກສາຄວາມສຳພັນທາງທຸລະກິດໄລຍະຍາວກັບລູກຄ້າ.

pic_about_klae_blae

Klaus Lässer ແລະ Bernhard Lässer, ສະມາຊິກຂອງສະພາບໍລິຫານກຸ່ມ

thumbnail of brochure_ILF_Group_13-03-19

ILF Group

Hello UptimeRobot