ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ

pic_history_header

ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ

ໄອແອລເອັຟທີ່ປຶກສາດ້ານວິສະວະກຳ (ILF Consulting Engineers) ກໍ່ຕັ້ງໂດຍ ທ່ານ ພິອັສ ເລສ໌ເສີ (Pius Lässer) ໃນປີ 1967.  ປີ 1969, ລາວໄດ້ຮ່ວມທຸລະກິດກັບທ່ານ ເອດອລ໌ຟ ເຟຊລ໌ເມລ (Adolf Feizlmayr) ແລະ ບໍລິສັດໄດ້ຂະຫຍາຍໄປສູ່ „ຊຸມຊົນວິສະວະກໍາ ເລສເສີ-ເຟຊລ໌ເມລ” (Ingenieur­ge­mein­schaft Lässer-Feizlmayr).

adolf_feizlmayr

Adolf Feizlmayr / ທ່ານ ເອດອລ໌ຟ ເຟຊລ໌ເມລ

ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ

details
Pius_Laesser

Pius Lässer / ທ່ານ ພິອັສ ເລສ໌ເສີ

ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ

details
Hello UptimeRobot