ອົງການຂອງກຸ່ມໄອແອລເອັຟ

pic_about

ອົງການຂອງກຸ່ມໄອແອລເອັຟ

 

ກິດຈະກຳຂອງກຸ່ມໄດ້ຮັບການປະສານງານໂດຍຂະນະຜູ້ບໍລິຫານກຸ່ມ (GMB). ຜູ້ອຳນວຍການກຸ່ມໃນພາກພື້ນໃຊ້ອົງການມາຕຣິກ(matrix) ເພື່ອຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ບໍລິສັດສ່ວນບຸກຄົນຂອງກຸ່ມໄອແອລເອັຟ ໃນການພັດທະນາຕໍ່ໄປຂອງພວກເຂົາ.

ນອກຈາກນີ້, ແຕ່ລະບ່ອນຂອງສີ່ເຂດພື້ນທີ່ທຸລະກິດຫຼັກ ມີກຸ່ມຜູ້ອຳນວຍການຜູ້ທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບທ່າແຮງຂອງກຸ່ມໄອແອວເອັຟ ໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດ ແລະດຳເນີນໂຄງການຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດແກ່ລູກຄ້າ.

X02-ILF-GRH-OD-00007-29_ILF Group Organization Chart

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຄລິກທີ່ນີ້:

Downloads
thumbnail of brochure_ILF_Group_13-03-19

Brochure ILF Group

Hello UptimeRobot