Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ພະລັງງານຊີວະພາບ

pic_header_bioenergy_2

ພະລັງງານຊີວະພາບ

 

ພະລັງງານຊີວະພາບເປັນເຊື້ອເພີງທົດແທນ, ເຊິ່ງມີພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ຈາກແສງຕາເວັນ, ແມ່ນກາກບອນທີ່ເປັນກາງແລະມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກສິ່ງເສດເຫລືອເຊັ່ນພືດແລະສັດ. ພະລັງງານທີ່ບັນຈຸຢູ່ໃນຊີວະພາບສາມາດນຳໄປໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ໂດຍການເຜົາໂດຍຕົງ, ການເຜົາແບບຮ່ວມ, ຂະບວນການປ່ຽນແປງອົງປະກອບທາງເຄມີ(ໄພໂຣໄລຊີ), ການແປສະພາບເປັນແກ໊ສ ແລະການຍ່ອຍແບບບໍ່ໃຊ້ອອກຊີເຈນ.

ໄອແອລເອັຟມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການພະລັງງານຊີວະພາບໂດຍສຸມໃສ່ການເຜົາໂດຍຕົງ ແລະການເຜົາເພື່ອພະລິດກະແສໄຟຟ້າ ແລະຄວາມຮ້ອນສຳລັບແຜນການເຮັດຄວາມຮ້ອນຂອງເມືອງ. ດ້ວຍການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກປະສົບການທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການໃຊ້ພະລັງງານຊີວະພາບແລະການຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອໃນເທດສະບານ(MSW), ໄອແອລເອັຟໄດ້ຫັນມາໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບເທັກໂນໂລຍີ້ທີ່ກ້າວໜ້າແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ຊຶ່ງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດສະກັດເຊື້ອເພີງຊີວະພາບໄດ້ແລະນຳສະເໜີການໃຊ້ງານທີ່ຫລາກຫຼາຍ.

ໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາໄອແອລເອັຟໄດ້ລວບລວມຄວາມຮູ້ແລະການອ້າງອີງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພື່ອນຳສະເໜີ, ການບໍລິການແບບຄົບວົງຈອນວິຊາການສຳລັບການພັດທະນາໂຄງການທັງໝົດ, ການດຳເນີນໂຄງການແລະຂັ້ນຕອນການຈັດການໂຄງການ. ໄອແອລເອັຟໃຫ້ບໍລິການດ້ານວິສະວະກຳແລະການໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງລັດແລະເອກະຊົນ, ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການເອກຊົນແລະບໍລິສັດກໍ່ສ້າງທີ່ມີຊື່ສຽງ.

Highlights

ຂົງເຂດຄວາມຊຳນານງານ:

  • ໂຮງງານ CHP ກັບພະລັງງານໄຟຟ້າຖ່ານຫີນຊີວະພາບ
  • ໂຮງງານໄຟຟ້າເຊື້ອເພີງຊີວະພາບ
  • ການຜະລິດໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ -SNG
Get in touch
pic_gorzachm

Michal Gorzoch

Mail
Tel+48 22 430 28 73

For any job-related queries please contact jobs@ilf.com or the HR partner named within the job listings at www.ilf.com/career/jobs.

Waste to Energy and Bioenergy

Waste to Energy and Bioenergy

Hello UptimeRobot