ວິສະວະກໍາທໍລະນີເຕັກນິກ & ກົນຈັກດິນ

pic_geotechnical_header

ວິສະວະກໍາທໍລະນີເຕັກນິກ & ກົນຈັກດິນ

ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກ​ການສຳຫຼວດ​ສະ​ຖານ​ທີ່ ​ແລະ ​ການ​ທົດ​ສອບໃນ​ຫ້ອງ​ທົດ​ລອງ​ ໄດ້​ຖືກ​ລວມ​ເຂົ້າ​ໄວ້ໃນ​​ແບບຈຳລອງທໍລະນີສາດ (geolo­gical) — ທໍລະນີເຕັກນິກ​ (geotech­nical). ໂຄງການວິເຄາະໂປຣມແກມ 2D ແລະ 3D ທີ່ຊັບຊ້ອນ ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນຂະບວນການສ້າງແບບຈໍາລອງນີ້, ແລະ ແບບຈຳລອງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອພັດທະນາວິທີພື້ນຖານທີ່ເຫມາະສົມ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບການໂຕ້ຕອບຂອງໂຄງສ້າງກັບພື້ນດິນ.

ເນື່ອງຈາກວ່າແບບຈຳລອງທໍລະນີສາດ (geolo­gical) — ທໍລະນີເຕັກນິກ​ (geotech­nical) ຂື້ນກັບຕົວຢ່າງແຕ່ລະຕົວຢ່າງ, ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ ແລະ / ຫຼື ຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຂື້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ຊັບຊ້ອນ, ຈະຖືກລະບຸໂດຍໃຊ້ແບບຈຳລອງການຄິດໄລ່ທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ບໍລິການຂອງ ໄອແອລເອັຟ ໃນດ້ານວິສະວະກໍາທໍລະນີເຕັກນິກ & ກົນຈັກດິນ ປະກອບມີ:

  • ການອອກແບບເລຂາຄະນິດ
  • ການ​ຄິດ​ໄລ່ທໍລະນີເຕັກນິກ
  • ເອກະສານທາງທໍລະນີສາດ ແລະ ທໍລະນີເຕັກນິກ, ບໍລິການສະຖານທີ່ ແລະ ບໍລິການທີ່ປຶກສາ
  • ບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານວິສະວະກໍາພື້ນຖານ
  • ການວິເຄາະຄວາມຫມັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການບໍລິການ
Hello UptimeRobot