Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ການວິເຄາະແລະເສີມສ້າງສະຖາບັນ

pic_organisationsanalyse_header

ການວິເຄາະແລະເສີມສ້າງສະຖາບັນ

ຈຸດອ່ອນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງແມ່ນຂໍ້ບົກຜ່ອງໃນການບັນລຸເປົ້າຫມາຍ. ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງສະຖາບັນ ນັ້ນຄືການພົວພັນພາຍໃນ ແລະກອບສະຖາບັນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ. ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ວິ​ເຄາະ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ຢ່າງ​ລະ​ອຽດຖີ່ຖ້ວນ​, ຫນ້າ​ທີ່​ຫຼັກ​ຈະໄດ້​ຖືກ​ປັບ​ໃຫ້​ເຫມາະ​ສົມ​.

ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງສະຖາບັນແມ່ນຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ການຮຽນຮູ້ ແລະປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບສະຖານະການທີ່ປ່ຽນແປງ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນຢ່າງຍິ່ງ. ນີ້ຫມາຍເຖິງຂະບວນການພັດທະນາແບບຊ້ໍາຊ້ອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ບົດບາດຂອງໄອແອລເອັຟ

ແນວທາງທີ່ໄດ້ຮັບການພິສູດຢ່າງດີຂອງ ໄອແອລເອັຟ ມຸ້ງເນັ້ນໄປທີ່ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະພະນັກງານຂອງພວກເຂົາມີຄວາມພະຍາຍາມ ແລະດີເລີດ. ເຊິ່ງເຮັດ​ໄດ້​ໂດຍ​ການ​ເສີມ​ສ້າງຂີດຈຳກັດຄວາມ​ສາມາດ​ຂອງ​ການຈັດ​ຕັ້ງ, ​ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກສາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ແນວ​ທາງ ​ແລະ ກອບ​ກົດໝາຍ, ສ້າງ​ຄວາມ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ລະຫວ່າງ​ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍ, ຊີ້​ແຈ້ງ​ບົດບາດ ​ແລະ ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ.

ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ລູກຄ້າ

ບໍລິການຂອງ ໄອແອລເອັຟ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງສະຖາບັນເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະເພີ່ມປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກໄດ້. ໂປຣມແກຣມເສີມສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ທີ່​ປັບ​ແຕ່ງ​ໃຫ້ເຫມາະສົມ ຊ່ວຍ​ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ໃນ​ການ​ກໍາ​ນົດ ​ແລະ ປະ​ຕິ​ບັດ​ເປົ້າ​ຫມາຍ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​:

 • ປະຕິບັດຕາມສະພາບແວດລ້ອມ
 • ໂນ້ມນ້າວໃຈລູກຄ້າໃຫ້ຄຳນຶງເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງການບໍລິການ
 • ບັນລຸເປົ້າຫມາຍດ້ວຍຊັບພະຍາກອນຂັ້ນຕໍ່າ
 • ສົ່ງເສີມຄວາມຢືດຢຸ່ນ
 • ການປັບເພື່ອປ່ຽນແປງຕົວກໍານົດການ

ອີງຕາມຜົນຂອງການປະເມີນສະຖານະການໃນປະຈຸບັນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງ ໄອແອລເອັຟ ອາດໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຢ່າງໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍຫົວຂໍ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

 • ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງຂອງການວາງແຜນການລົງທຶນ ແລະຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນງານ ແລະບໍາລຸງຮັກສາ
 • ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບການຕິດຕາມ ແລະປະເມີນຜົນ
 • ການປະຕິບັດລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
 • ການພັດທະນາໂຄງສ້າງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເຫມາະສົມ
 • ຍົກລະດັບທັກສະການຄຸ້ມຄອງ ແລະໂຄງການຝຶກອົບຮົມ
 • ສົ່ງເສີມການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກສາທາລະນະ
pic_organisationsanalyse
Hello UptimeRobot