Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ການສຶກສາດ້ານການຕະຫຼາດ

pic_GIS_header

ການສຶກສາດ້ານການຕະຫຼາດ

ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕ ຂື້ນກັບຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນທີ່ເພີ້ມຂື້ນໃນສະພາບແວດລ້ອມຕະຫຼາດສົມບູນ. ການເຕີບໂຕຂື້ນເລື້ອຍໆຍັງເປັນຜົນມາຈາກການຕອບສະໜອງຕໍ່ກັບແນວໂນ້ມຂອງຂະແໜງການສະເພາະ. ການສຶກສາຕະຫຼາດເຮັດໃຫ້ສາມາດປະເມີນຕະຫຼາດ, ຄູ່ແຂ່ງ, ແນວໂນ້ມ, ປັດໃຈຄວາມສໍາເລັດ ລວມເຖິງໂອກາດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງໃນຕະຫຼາດເປົ້າຫມາຍໄດ້. ການຄົ້ນພົບສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈທາງທຸລະກິດ ດ້ານຍຸດທະສາດ, ໂດຍຈະສະແດງໃຫ້ບໍລິສັດເຫັນເຖິງ ວິທີການນຳໃຊ້ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົນໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ແລະ ຊ່ວຍໃນຂະບວນການຈັດການງົບປະມານສໍາລັບໂຄງການທີ່ວາງແຜນໄວ້.

ບົດບາດຂອງໄອແອລເອັຟ

ໄອແອລເອັຟ ສະຫນັບສະຫນູນລູກຄ້າໃນການຂະຫຍາຍກິດຈະກໍາທາງທຸລະກິດ. ໂດຍການກະກຽມການສຶກສາດ້ານການຕະຫຼາດ, ໄອແອລເອັຟ ຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈດີຍິ່ງຂຶ້ນກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງຕະຫຼາດ, ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈໃນການພັດທະນາ ແລະ ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕ. ໃນສະພາບດັ່ງກ່າວ, ໄອແອລເອັຟ ຈະສຳຫຼວດທ່າແຮງຂອງຕະຫຼາດ, ຄາດຄະເນ ແລະ ປະເມີນສະຖານະການເພື່ອການພັດທະນາທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ.

ສະພາບການເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະຈຸນລະພາກໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຄາດຄະເນທີ່ກ່ຽວພັນກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນໄດ້ພິຈາລະນາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການທົບທວນຄືນຢ່າງລະອຽດແມ່ນດໍາເນີນການກ່ຽວກັບສະຖານະການແຂ່ງຂັນແລະກົດລະບຽບແລະເງື່ອນໄຂທາງດ້ານການເມືອງທີ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສົດໃສດ້ານທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າ. ILF ຈະປັບການສຶກສາຕະຫຼາດຂອງຕົນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ.

ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ລູກຄ້າ

ການສຶກສາຕະຫຼາດຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າເຂົ້າໃຈຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມທຸລະກິດເປົ້າຫມາຍແລະສະຖານະການແຂ່ງຂັນສໍາລັບຜະລິດຕະພັນ, ໂຄງການຫຼືທຸລະກິດສະເພາະ. ສໍາລັບການສຶກສາເຫຼົ່ານີ້, ILF ດຶງເອົາປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 50 ປີຂອງໂຄງການຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະໃນເຄືອຂ່າຍທີ່ຫລາກຫລາຍກັບລູກຄ້າແລະຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນຂົງເຂດທຸລະກິດຂອງພະລັງງານ & ການປົກປ້ອງດິນຟ້າອາກາດ, ນ້ໍາແລະສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຂົນສົ່ງ & ໂຄງສ້າງແລະນ້ໍາມັນ, ອາຍແກັສ & ອຸດສາຫະກໍາ. ILF ສະເຫນີໃຫ້ໃຊ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການຕະຫຼາດທີ່ກວ້າງຂວາງນີ້ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດຕັດສິນໃຈຢ່າງມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂອກາດການລົງທຶນທີ່ສໍາຄັນ.

ການສຶກສາການຕະຫຼາດໂດຍທົ່ວໄປປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  • ການວິເຄາະທົ່ວໄປຂອງພາກສ່ວນທຸລະກິດ ຫຼື ຕະຫຼາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
  • ການວິເຄາະ ແລະ ຄາດຄະເນການສະໜອງ ແລະຄວາມຕ້ອງການ
  • ການວິເຄາະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວ
  • ການວິເຄາະຄູ່ແຂ່ງ
  • ການວິເຄາະຜະລິດຕະພັນ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ
  • ການວິເຄາະລາຄາ ຫຼື ອັດຕາພາສີ
  • ການປຽບທຽບ
  • ການວິເຄາະກອບກົດໝາຍ, ສັງຄົມ ແລະ ການເມືອງ

pic_projektmanagement
pic_beratung
Hello UptimeRobot