Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ນ້ໍາເພື່ອການອຸດສາຫະກໍາ

pic_header_industrial_water

ທາງດ້ານອຸດສະຫະກຳນໍ້າ

ໃນອຸດສາຫະກໍາ, ນ້ໍາຖືກນໍາໃຊ້ໃນຂະບວນການຕ່າງໆຫຼາຍ. ຄຸນນະພາບນ້ໍາທີ່ສະມໍ່າສະເໝີມັກຈະເປັນການຕັດສິນໃຈສໍາລັບເງື່ອນໄຂການຜະລິດທີ່ຫມັ້ນຄົງ ແລະຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ. ເມື່ອນ້ໍາອອກຈາກວົງຈອນອຸດສາຫະກໍາ, ມັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມ.

ໃນສະຖານະການການຂະຫຍາຍຕົວຂອງອຸດສາຫະກໍາດ້ວຍຊັບພະຍາກອນນໍ້າທີ່ຈໍາກັດ ແລະການສະຫນອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຄວາມສໍາຄັນຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍການພິຈາລະນາ ຈາກ “ສາມ Rs” – ຫຼຸດຜ່ອນ, ນໍາໃຊ້ຄືນໃຫມ່, ເອົາມາໃຊ້ໃໝ່ – ກຳລັງການຂະຫຍາຍຕົວ. ວິທີແກ້ໄຂເຫຼົ່ານີ້ສາມາດນໍາເອົາການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົ້ນທຶນໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສໍາລັບການດໍາເນີນງານອຸດສາຫະກໍາ. ດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມາດຕະຖານນ້ໍາທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການໃຊ້ງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະເຕັກໂນໂລຍີ້ທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ມີຢູ່ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມນັ້ນ, ILF ສະຫນັບສະຫນູນລູກຄ້າໃນການປັບວັດຖຸຂອງນໍ້າໃນອຸດສະຫະກຳຂອງຕົນໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະເພື່ອລະບຸເສັນທາງການນໍາກັບມາໃຊ້ໃຫມ່ ແລະການເອົາມາໃຊ້ໃຫມ່.

ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການບໍາບັດນ້ໍາໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ແຕ່ສໍາລັບການບໍາບັດສະເພາະນ້ໍາເສຍມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຕົ້ນທຶນການຜະລິດໃນໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາຫຼາຍແຫ່ງ. ນອກຈາກການສະຫນອງທຶນແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານແລ້ວ, ການຈັດການທີ່ລຽບງ່າຍ, ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືສູງ ແລະຊີວິດການບໍລິການທີ່ຍາວນານແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ລູກຄ້າຂອງ ໄອແອລເອັຟ.

Highlights

ຂົງເຂດຄວາມຊຳນານງານ:

  • ການບໍາບັດນໍ້າດິບ – ການຕົກຕະກອນ, ປະລິມານນໍ້າຝົນ, ການຕົກຕະກອນ, ການກອງ, ກັ່ນນໍ້າທະເລ, ຂ້າເຊື້ອ.
  • ການບຳບັດສຳລັບການໃຊ້ໃນຂະບວນການ – ການເຮັດໃຫ້ອ່ອນຕົວ, ການເຮັດໃຫ້ປາດສະຈາກແຮ່ທາດ, ການກຳຈັດນໍ້າມັນແລະການໂຍກຍ້າຍນໍ້າມັນ.
  • ການນຳໃຊ້ນໍາໃຊ້ນໍ້າຄືນໄໝ່ ແລະການແກ້ໄຂວົງຈອນປິດ.
  • ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຮອບວຽນນ້ໍາໃນສະຖານທີ່
  • ພະລັງງານແລະຊັບພະຍາກອນທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະການແກ້ໄຂບັນຫາການຟື້ນຟູ
Get in touch
Werner_Redtenbacher_2024

Werner Redtenbacher

Mail
Tel+43 / 512 / 2412 - 0

For any job-related queries please contact jobs@ilf.com or the HR partner named within the job listings at www.ilf.com/career/jobs.

Wolf-2

Wolfgang Fischer

Mail
Tel+43 / 512 / 2412 - 5552

For any job-related queries please contact jobs@ilf.com or the HR partner named within the job listings at www.ilf.com/career/jobs.

thumbnail of Folder_ILF_Industrial Water Treatment_EN_Screen

Industrial Water Treatment (EN)

Hello UptimeRobot