Choose your Country

Australia

Czechia

Georgia

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Pakistan

Romania

Saudi-Arabia

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

ການບຳບັດນ້ຳເສຍ

pic_header_wastewater

ການອອກແບບໂຮງງານບຳບັດນ້ຳເສຍ

ການເກັບກຳ ແລະ ບຳບັດນ້ຳເສຍແມ່ນບັນຫາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມທີ່ສຳຄັນໃນປະຈຸບັນ. ການເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈວ່ານໍ້າເສຍເປັນຊັບພະຍາກອນອັນມີຄ່າມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍຂຶ້ນເລີຍໆ ການນໍານໍ້າຖິ້ມທີ່ຜ່ານການບໍາບັດແລ້ວມາໃຊ້ຊໍ້າສຳລັບການຈັດສວນ, ກະສິກຳ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ, ຟື້ນຟູຄາບອນ, ສານອາຫານ ແລະ ອື່ນໆ ກັບມາໃຊ້ໃໝ່ ແລະເພື່ອຜະລິດພະລັງງານຈາກວັດຖຸແຂງທີ່ເຫຼືອ.

ການພັດທະນາການແກ້ໄຂການບໍາບັດທີ່ປັບໃຫ້ເຫມາະສົມກັບເງື່ອນໄຂເຂດແດນທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສິ່ງແວດລ້ອມແລະການດໍາເນີນງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນແມ່ນສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງ ໄອແອລເອັຟ, ຕັ້ງແຕ່ການຄວບຄຸມລະບົບບຳບັດຕາມທຳມະຊາດໄປຈົນເຖິງການໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຂະບວນການທີ່ທັນສະໄຫມ.

ໃນຖານະເປັນບໍລິສັດວິສະວະກໍາແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານຊັ້ນນໍາໃນການອອກແບບໂຄງການໂຄງສ້າງພື້ນຖານລະບົບບໍາບັດນ້ໍາເສຍທີ່ຊັບຊ້ອນໃນທົ່ວໂລກມາເປັນເວລາກວ່າ 40 ປີ, ໄອແອລເອັຟ ມີຄວາມສາມາດໃນດ້ານວິຊາຊີບໃນການເປັນພັນທະມິດກັບລູກຄ້າເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນພວກເຂົາໃນທຸກຂັ້ນຕອນເພື່ອບັນລຸເປົ້າຫມາຍທີ່ທະເຍີທະຍານຂອງພວກເຂົາ.

Highlights

ຂົງເຂດຄວາມຊຳນານງານ

  • ການບຳບັດນ້ຳເສຍ (ເບື້ອງຕົ້ນ – ຂັ້ນສູງ)
  • ການບຳບັດຕະກອນ
  • ຂະບວນການບໍາບັດນໍ້າ (ເຊັ່ນ Deammonification)
  • ການນໍານໍ້າກັບມາໃຊ້ໃໝ່
  • ການຈຳລອງ ແລະການສ້າງແບບຈຳລອງ (CFD ແລະຂະບວນການ)
  • ການເພີ່ມປະສິດທິພາບພະລັງງານ
Get in touch
Werner_Redtenbacher_2024

Werner Redtenbacher

Mail
Tel+43 / 512 / 2412 - 0

For any job-related queries please contact jobs@ilf.com or the HR partner named within the job listings at www.ilf.com/career/jobs.

pic_appeldornw

Wolfgang van Appeldorn

Mail
Tel+43 / 512 / 2412 - 5208

For any job-related queries please contact jobs@ilf.com or the HR partner named within the job listings at www.ilf.com/career/jobs.

thumbnail of Folder_ILF_Wastewater_Treatment_EN_Screen

Wastewater Treatment

Hello UptimeRobot