Aktualności
Pokaż wszystko

O ILF Polska

ILF Consulting Engineers Polska jest jedną z wiodących inżynier­skich firm projektowo-dorad­czych, która świadczy kompleksowe usługi
w obszarach:

Łącząc bogate doświad­czenie ze specja­lis­tyczną wiedzą techniczną i menedżerską, z sukcesem świad­czymy usługi projektowe, doradcze oraz zarząd­zania i nadzoru nad reali­zacją inwestycji.

Dzięki między­na­r­odowemu know-how i kompet­entnemu zespołowi, już od ponad 25 lat umiejętnie stawiamy czoła nawet najbardziej złożonym inter­dys­cy­pli­narnym zadaniom, służąc wsparciem
w trakcie całego cyklu reali­zacji przedsięw­zięcia i łącząc kompe­tencje techniczne wielu dziedzin.

Mamy w swoim portfolio ponad 350 projektów z różnych branż
w Europie, obu Amerykach, Afryce oraz Azji.

Klientami firmy są inwestorzy krajowi i zagra­niczni, zarówno
z sektora publi­cznego, jak i prywatnego.

Należymy do Grupy ILF – ogólnoś­wia­towej firmy inżynier­skiej
z ponad 50-letnim doświad­czeniem na rynku między­na­r­odowym, skupia­jącej ponad 40 oddziałów na pięciu kontynentach.

25 lat doświad­czenia

350+ projektów

350 pracow­ników

100+ zadowo­l­onych klientów

4 obszary działal­ności

Hello UptimeRobot