Energetyka i Ochrona Klimatu

pic_energy_header

Energetyka i Ochrona Klimatu

Konwersja kopalnych i odnawialnych źródeł energii, ubocznych produktów przemysłowych i odpadów miejskich w elektryczność oraz ciepło stanowi kluczowy element zabezpieczający jakość życia współczesnego człowieka.

Instalacje energetyczne są fundamentem nowoczesnego społeczeństwa. Niezawodne, trwałe i przyjazne dla środowiska wytwarzanie energii, wymaga realizacji kompleksowych projektów na dużą skalę. Wsparcie Klienta podczas wszystkich etapów inwestycji, od wstępnego doradztwa, aż do uruchomienia obiektu, , leżą w zakresie naszych kluczowych kompetencji. Świadczymy także usługi doradcze w zakresie optymalizacji pracy i modernizacji instalacji.

Obszary działalności:

  • Elektrownie słoneczne
  • Farmy wiatrowe
  • Elektrownie wodne
  • Bloki energetyczne na biopaliwa
  • Energetyka konwencjonalna
  • Instalacje termicznego przekształcania odpadów
  • Systemy przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej
  • Magazyny energii
  • Elektrownie hybrydowe
/

Zabrze Combined Heat and Power Plant

Construction of a combined heat and power plant in Poland, to be run on coal and refuse-derived fuel (RDF).
więcej

Ostrołęka Power Plant

The location and capacity of Ostrołęka C coal-fired power plant have a vital significance for Polish HV transmission system.
więcej

Solid Waste Incineration Plant in Konin

During this project, the incineration plant was equipped with a steam-driven moving grate boiler and an extraction steam turbine
więcej

Solid Waste Incineration Plant in Poznań

Having one of the largest capacities in the country, the plant is capable of processing 210,000 Mg/a of municipal waste annually in Poznań and the…
więcej
Hello UptimeRobot