Energy & Climate Protection (pol text)

pic_energy_header

Energetyka i ochrona klimatu

Konwersja kopalnych i odnawialnych źródeł energii, ubocznych produktów przemysłowych i odpadów miejskich w elektryczność oraz ciepło stanowi kluczowy element zabezpieczający jakość życia współczesnego człowieka. .

Instalacje energetyczne są fundamentem nowoczesnego społeczeństwa. Niezawodne, trwałe i przyjazne dla środowiska wytwarzanie energii, wymaga realizacji kompleksowych projektów na dużą skalę.  Wsparcie Klienta podczas wszystkich etapów inwestycji, od wstępnego doradztwa, aż do uruchomienia obiektu, , leżą w zakresie naszych kluczowych kompetencji. Świadczymy także usługi doradcze w zakresie optymalizacji pracy i modernizacji instalacji.

Obszary działalności:

  • Elektrownie słoneczne
  • Farmy wiatrowe
  • Elektrownie wodne
  • Bloki energetyczne na biopaliwa
  • Energetyka konwencjonalna
  • Instalacje termicznego przekształcania odpadów
  • Systemy przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej
  • Magazyny energii
  • Elektrownie hybrydowe
Get in touch
andrzej_dercz

Andrzej Dercz

Mail
Tel+48 / 22 / 430 - 2605

Applications sent to this email address will not be considered. Please go to the following website to find the contact information for your application: http://www.ilf.com/career/jobs/

pic_erroi

Patrik Erroi

Mail
Tel+49 (89) 25 55 94 - 367

Applications sent to this email address will not be considered. Please go to the following website to find the contact information for your application: http://www.ilf.com/career/jobs/

Hello UptimeRobot