ILF Group

Australia

Austria

Canada

Chile

Czechia

Ecuador

France

Georgia

Germany

Iraq

Jordan

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Norway

Pakistan

Peru

Polska

Romania

Saudi-Arabia

Spain

Switzerland

Thailand

Ukraine

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

Informacje prawne

Niniejsza strona internetowa ma na celu zaprezentowanie ogólnych informacji o spółkach ILF i ich usługach. Wyrażenie „strona internetowa” oznacza wszystkie treści prezentowane pod adresem URL www.ilf.com lub adresem URL opartym na tym adresie (https://www.ilf.com/….).

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

W trakcie przeglądania treści niniejszej strony internetowej mogą Państwo zostać poproszeni o podanie danych osobowych. Udzielenie informacji w tym zakresie jest dobrowolne. W przypadku dobrowolnego podania danych i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie dane te będą przechowywane zgodnie z niniejszymi postanowieniami.

Podane przez Państwa dane osobowe będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do indywidualnej obsługi klienta, przesyłania informacji lub ofert, ulepszania poziomu usług oraz do analizy rynku. Zapewniamy, że Państwa dane będą traktowane w sposób poufny, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Nie będziemy handlować ani w inny sposób wprowadzać do obrotu lub przekazywać osobom trzecim Państwa danych osobowych. Wyżej wskazane dane osobowe mogą zostać udostępnione spółkom powiązanym kapitałowo z ILF, a po uzyskaniu odrębnej zgody, również partnerom handlowym w celu wykorzystania ich w wyżej wymieniony sposób.

Własność intelektualna

Wszelkie prawa zastrzeżone. O ile nie wskazano inaczej, wszelkie znaki towarowe, wzorce, logotypy firmowe i emblematy należące do ILF Group Holding GmbH są chronione prawem o znakach towarowych. Jakikolwiek tekst, obrazy, grafiki, dźwięki, animacje i filmy oraz ich układ prezentowany na niniejszej stronie internetowej są chronione prawem autorskim. W związku z czym zabronione jest pobieranie, powielanie lub rozpowszechnianie niniejszej strony internetowej w całości lub w części. Dopuszczalne jest powielanie niniejszej strony internetowej w celu przeglądania jej treści oraz na użytek prywatny. Wykorzystanie treści niniejszej strony internetowej lub symboli należących do ILF Group Holding GmbH chronionych prawem w zakresie ochrony znaków towarowych w sposób inny niż wskazano powyżej, wymaga uprzedniej, pisemnej zgody ILF Group Holding GmbH.

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza strona internetowa sporządzona została z dochowaniem należytej staranności. Jednakże ILF Group Holding GmbH nie ponosi odpowiedzialności za poprawność zamieszczonych informacji. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w treści. ILF Group Holding GmbH nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku bezpośredniego lub pośredniego wykorzystania lub użycia niniejszej strony internetowej, z wyjątkiem szkód wyrządzonych umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania ze strony ILF Group Holding GmbH.

W przypadku, w którym niniejsza strona internetowa odsyła do stron internetowych prowadzonych przez osoby trzecie, ILF Group Holding GmbH nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron internetowych i nie odpowiada za jakiekolwiek szkody, które mogą wynikać z treści tych stron. Wszelkie adresy internetowe zamieszczane na niniejszej stronie internetowej są adresami zewnętrznymi i udostępniane są odwiedzającym jedynie w celach informacyjnych. Nie mamy wpływu na treści stron internetowych, do których prowadzą ww. adresy. Odpowiedzialność za te adresy ponoszą ich poszczególni dostawcy.

 

Informacje o plikach cookie

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Są to pliki tekstowe o niewielkim rozmiarze, przechowywane przez Państwa przeglądarkę. Nie stanowią żadnego niebezpieczeństwa dla użytkowania. 

Używamy plików cookie, aby dostosować treści do wymagań użytkownika. Niektóre pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu do momentu ich usunięcia. Pliki cookie umożliwiają niniejszej stronie internetowej rozpoznanie Państwa przeglądarki przy następnej wizycie.

Na niniejszej stronie internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookie: 

  • “Sesyjne” pliki cookie: są to pliki tymczasowe, które usuwane są po zamknięciu przeglądarki. 
  • “Trwałe” pliki cookie: pozostają aktywne do momentu ich wygaśnięcia po upływie określonego czasu lub po ręcznym usunięciu. 
  • “Web beacons”: są to wszelkie grafiki wykorzystywane do rejestracji ruchów użytkownika na stronie lub analizy.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na podejmowanie opisanych powyżej działań, mogą Państwo dezaktywować pliki cookie lub skonfigurować ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby informowała o aktywności plików cookie, a użytkownik był uprawniony do wyrażania zgody na tę aktywność. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących działania plików cookie w przeglądarce proszę przejść do funkcji pomocy w przeglądarce. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo pod adresem https://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies. Należy pamiętać, że dezaktywacja plików cookie może ograniczyć funkcjonalność niniejszej strony internetowej. 

Poniżej znajdą Państwo informacje na temat używanych przez nas plików cookie, sklasyfikowanych według ich przeznaczenia.

Powiadomienie o plikach cookie

Podczas pierwszej wizyty na niniejszej stronie internetowej wyświetlany jest komunikat z informacją o plikach cookie. Informuje on użytkownika o wykorzystywaniu plików cookie i plików web beacons.

Akceptując ww. komunikat, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie i plików web beacons opisanych powyżej.

Dezaktywacja plików cookie

Poniżej mogą Państwo dezaktywować pliki cookie w poszczególnych obszarach aplikacji poprzez ustawienie rezygnacji z plików cookie i w ten sposób w każdej chwili wycofać zgodę. W tym celu należy kliknąć przycisk “Wyłącz” obok odpowiedniego obszaru aplikacji. Prosimy pamiętać o ustawieniu rezygnacji z plików cookie, jeżeli doszło do samodzielnego usunięcia plików cookie z przeglądarki.

Pliki cookie niezbędne do funkcjonowania strony internetowej 

Niniejsza strona internetowa używa plików cookie dla zapewnienia podstawowych funkcji strony internetowej, takich jak zapisywanie ustawień wyszukiwania lub zapisywanie statusu logowania i danych logowania, gdy jest to konieczne.

Używane są następujące pliki cookie:

Plik Cookie CelTypData ważnościDomena
 PHPSESSID Zapisuje bieżącą sesję użytkownika, zwykle jest usuwany po zamknięciu przeglądarki.SesyjneSesjailf.com
acc_cookie_consent Zapisuje preferencje użytkownika dotyczące plików cookie.Trwały1 miesiącilf.com

 

Statystyki

Google Analytics to narzędzie analityczne Google, dzięki któremu interakcja użytkowników z oferowanymi zasobami jest przejrzysta dla administratorów stron internetowych oraz aplikacji. Google Analytics może wykorzystywać niektóre pliki cookie do gromadzenia danych i udostępniania statystyk użytkowania witryny, ale nie gromadzi informacji, które identyfikują poszczególnych użytkowników dla Google.

Plik cookie CelTypData ważnościDomena
 _gaGoogle Analytics zapisuje zanonimizowany adres IP dla każdej wizyty w domenie, a tym samym rozpoznaje powtarzające się odwiedziny na stronie internetowej. Web beacon24 miesiąceilf.com
_gidSłuży do rozróżniania użytkownikówTrwały24 miesiąceilf.com 

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z systemu analizy usług sieciowych Google Analytics należącego do spółki Google Inc. (“Google”). Google Analytics używa plików cookie czyli plików tekstowych zapisywanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia analizowania sposobu, korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie odnośnie korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny sposobu korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych oraz z korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Google może również przekazywać ww. informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa lub jeżeli te osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie łączy adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Użytkownik może zrezygnować z rejestrowania plików cookie, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku nie będzie można korzystać z pełnej funkcjonalności niniejszej strony internetowej. Korzystając z niniejszej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób i w celach opisanych powyżej.

Hello UptimeRobot