Choose your Country

Australia

Austria

Canada

Chile

Czechia

France

Georgia

Germany

Iraq

Jordan

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Norway

Pakistan

Peru

Polska

Romania

Saudi-Arabia

Spain

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

Informacje prawne

Niniejsza strona internetowa ma na celu zaprezentowanie ogólnych informacji o spółkach ILF i ich usługach. Wyrażenie „strona internetowa” oznacza wszystkie treści prezentowane pod adresem URL www.ilf.com lub adresem URL opartym na tym adresie (https://www.ilf.com/….).

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

W trakcie przeglądania treści niniejszej strony internetowej mogą Państwo zostać poproszeni o podanie danych osobowych. Udzielenie informacji w tym zakresie jest dobrowolne. W przypadku dobrowolnego podania danych i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie dane te będą przechowywane zgodnie z niniejszymi postanowieniami.

Podane przez Państwa dane osobowe będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do indywidualnej obsługi klienta, przesyłania informacji lub ofert, ulepszania poziomu usług oraz do analizy rynku. Zapewniamy, że Państwa dane będą traktowane w sposób poufny, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Nie będziemy handlować ani w inny sposób wprowadzać do obrotu lub przekazywać osobom trzecim Państwa danych osobowych. Wyżej wskazane dane osobowe mogą zostać udostępnione spółkom powiązanym kapitałowo z ILF, a po uzyskaniu odrębnej zgody, również partnerom handlowym w celu wykorzystania ich w wyżej wymieniony sposób.

Własność intelektualna

Wszelkie prawa zastrzeżone. O ile nie wskazano inaczej, wszelkie znaki towarowe, wzorce, logotypy firmowe i emblematy należące do ILF Group Holding GmbH są chronione prawem o znakach towarowych. Jakikolwiek tekst, obrazy, grafiki, dźwięki, animacje i filmy oraz ich układ prezentowany na niniejszej stronie internetowej są chronione prawem autorskim. W związku z czym zabronione jest pobieranie, powielanie lub rozpowszechnianie niniejszej strony internetowej w całości lub w części. Dopuszczalne jest powielanie niniejszej strony internetowej w celu przeglądania jej treści oraz na użytek prywatny. Wykorzystanie treści niniejszej strony internetowej lub symboli należących do ILF Group Holding GmbH chronionych prawem w zakresie ochrony znaków towarowych w sposób inny niż wskazano powyżej, wymaga uprzedniej, pisemnej zgody ILF Group Holding GmbH.

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza strona internetowa sporządzona została z dochowaniem należytej staranności. Jednakże ILF Group Holding GmbH nie ponosi odpowiedzialności za poprawność zamieszczonych informacji. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w treści. ILF Group Holding GmbH nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku bezpośredniego lub pośredniego wykorzystania lub użycia niniejszej strony internetowej, z wyjątkiem szkód wyrządzonych umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania ze strony ILF Group Holding GmbH.

W przypadku, w którym niniejsza strona internetowa odsyła do stron internetowych prowadzonych przez osoby trzecie, ILF Group Holding GmbH nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron internetowych i nie odpowiada za jakiekolwiek szkody, które mogą wynikać z treści tych stron. Wszelkie adresy internetowe zamieszczane na niniejszej stronie internetowej są adresami zewnętrznymi i udostępniane są odwiedzającym jedynie w celach informacyjnych. Nie mamy wpływu na treści stron internetowych, do których prowadzą ww. adresy. Odpowiedzialność za te adresy ponoszą ich poszczególni dostawcy.

 

[acccc_info]

 

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z systemu analizy usług sieciowych Google Analytics należącego do spółki Google Inc. (“Google”). Google Analytics używa plików cookie czyli plików tekstowych zapisywanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia analizowania sposobu, korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie odnośnie korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny sposobu korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych oraz z korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Google może również przekazywać ww. informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa lub jeżeli te osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie łączy adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Użytkownik może zrezygnować z rejestrowania plików cookie, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku nie będzie można korzystać z pełnej funkcjonalności niniejszej strony internetowej. Korzystając z niniejszej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób i w celach opisanych powyżej.

Hello UptimeRobot