ILF Group

Australia

Austria

Canada

Chile

Czechia

Ecuador

France

Georgia

Germany

Iraq

Jordan

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Norway

Pakistan

Peru

Polska

Romania

Saudi-Arabia

Spain

Switzerland

Thailand

Ukraine

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

Misja i Wartości

pic_better_life_header_final

Wizja

Naszą pasją jest poprawianie jakości życia na całym świecie.

To napędza nas do pracy i upewnia, że to co robimy jest ważne.

pic_core_values_practices

Wartości

W ILF wszyscy są traktowani z szacunkiem – bez względu na ich pozycję, pochodzenie, wyznanie czy płeć.

Szczerość jest dla nas kluczowa we wszystkich relacjach biznesowych.

Wszyscy pracownicy mają silne poczucie odpowiedzialności za powierzone im zadania. Rozumiemy, że dotrzymanie terminów oraz najwyższa jakość usług są bardzo ważne. Dzięki temu możemy budować trwałe relacje biznesowe.

W ILF każdą osobę traktujemy uczciwie. Jest to również jedna
z głównych wartości jakimi kierujemy się przy podejmowaniu decyzji.

Przekonania

pic_diversity

Należymy do czołówki międzynarodowych firm inżynierskich pod względem kompetencji technologicznych oraz jakości prac projektowych. Dążymy do stałego umacniania wiodącej pozycji na rynku we wszystkich obszarach naszej działalności poprzez:

  • kompleksowe podejście do rozwiązywanych zagadnień,
  • wysoki poziom innowacyjności i kreatywności,
  • ciągłe doskonalenie,
  • silną motywację i zaangażowanie,
  • staranność i ukierunkowanie na sukces,
  • programy rozwojowe dla pracowników,
  • zarządzanie wiedzą oraz rozwój kompetencji.

Dzięki ścisłej współpracy ze specjalistami Grupy ILF z całego świata i wykorzystaniu międzynarodowego know-how, świadczone przez nas usługi są zgodne z najlepszymi międzynarodowymi praktykami inżynierskimi. Odległość, różne strefy czasowe czy różnice kulturowe nie stanowią dla nas przeszkody.

Wysoko wykwalifikowana i zmotywowana załoga, skupiająca specjalistów z różnych dziedzin, to nasz najważniejszy potencjał. Łączy nas wspólna pasja do rozwiązywania problemów. Dostrzegamy wyzwania tam, gdzie inni zauważają jedynie bariery techniczne bądź organizacyjne.

Wszystkich pracowników darzymy zaufaniem i szacunkiem oraz traktujemy uczciwie niezależnie od stanowiska, pochodzenia, wyznania czy płci. Prowadzimy długofalową politykę zatrudnienia
i dbamy, aby każdy pracownik czuł się ambasadorem ILF.

Jesteśmy niezależną firmą inżynierską i doradczą, której udziały są wyłącznie własnością prywatną.

Nasze działania są oparte na czysto obiektywnej ocenie. Dzięki pełnej niezależności możemy służyć wyłącznie interesom naszych Klientów.

Do naszych priorytetów należą: bezpieczeństwo, promocja zdrowia oraz ochrona środowiska.

Przestrzegamy wszystkich aktualnie istniejących przepisów prawa i regulacji.

Jesteśmy świadomi wpływu naszej działalności na społeczeństwo i środowisko, dlatego działamy odpowiedzialnie i etycznie, przyczyniając się do kształtowania odpowiednich warunków dla zrównoważonego rozwoju.

pic_sustainability
Downloads
thumbnail of PG1101_3 The ILF Group mission statement

The ILF-Group mission statement

Hello UptimeRobot