ILF Group

Australia

Austria

Canada

Chile

Czechia

Ecuador

France

Georgia

Germany

Iraq

Jordan

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Norway

Pakistan

Peru

Polska

Romania

Saudi-Arabia

Spain

Switzerland

Thailand

Ukraine

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

Systemy Zarządzania

pic_about

Zintegrowane Systemy Zarządzania

ILF działa w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania (Integrated Management System – IMS), który określa aspekty organizacyjne oraz przebieg procesów w naszej firmie. IMS obowiązuje we wszystkich biurach ILF łącząc w sobie trzy podstawowe obszary: Zarządzanie Jakością, Zarządzanie Ochroną Zdrowia
i Bezpieczeństwa oraz Zarządzanie Środowiskowe. W skład Systemu IMS wchodzą także System Etyki Biznesowej oraz System Zarządzania Wiedzą.

INTEGRATED-Management-System-Grafik-1

IMS zawiera procesy, które opisują nasz standardowe praktyki , dzięki czemu jest  instrumentem zarządzania zarówno dla Grupy ILF jak i jej poszczególnych spółek. IMS zapewnia spełnienie przez spółki Grupy ILF wymagań międzynarodowych norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 w najnowszych wydaniach.

IMS jest wspierany przez System Zarządzania Projektem (Project Management System – PMS), który definiuje metodyczne podejście do zarządzania największymi projektami w oparciu o najlepsze praktyki inżynierskie.

Systemy zarządzania wykorzystujemy przede wszystkim jako narzędzie codziennej pracy. Standaryzacja procesów, struktur i wykorzystywanych określeń upraszcza i promuje współpracę przy projektach między pracownikami z różnych działów i spółek Grupy ILF. Co więcej, metodyczne podejście wspiera odpowiednią świadomość i możliwość zminimalizowania ryzyka, jednocześnie zapewniając stały, wysoki poziom świadczonych usług.

Nasze systemy zarządzania są regularnie uaktualniane
i udoskonalane.

Hello UptimeRobot