Bezpieczeństwo, Higiena pracy oraz Ochrona Środowiska

pic_hse_header

Bezpieczeństwo, Higiena pracy oraz Ochrona Środowiska (HSSE – Health, Safety, Security, Environment)

Ochrona środowiska, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników ILF oraz osób trzecich są naszym absolutnym priorytetem.

HSSE jest integralną częścią Zintegrowanego Systemu Zarządzania (IMS), który jest fundamentem działań ILF.

System spełnia wymagania międzynarodowych norm ISO45001 oraz ISO 14001 w najnowszych wydaniach.

pic_hse
Downloads
thumbnail of PG1104_1 HSSE policy of the ILF Group

HSSE policy of the ILF Group

Downloads
thumbnail of PG1105_1 Sustainability Policy of the ILF Group

Sustainability Policy ILF-Group

Hello UptimeRobot