Bezpieczeństwo, Higiena pracy oraz Ochrona Środowiska

pic_hse_header

Bezpieczeństwo, Higiena pracy oraz Ochrona Środowiska (HSSE — Health, Safety, Security, Environment)

Ochrona środo­wiska, zdrowie i bezpie­c­zeństwo pracow­ników ILF oraz osób trzecich są naszym absolutnym priorytetem.

HSSE jest integralną częścią Zinte­gro­wanego Systemu Zarząd­zania (IMS), który jest funda­mentem działań ILF.

System spełnia wymagania między­na­r­odowych norm ISO45001 oraz ISO 14001 w najnowszych wydaniach.

pic_hse
Downloads
thumbnail of PG1104_1 HSSE policy of the ILF Group

HSSE policy of the ILF Group

Downloads
thumbnail of PG1105_1 Sustainability Policy of the ILF Group

Sustainability Policy ILF-Group

Hello UptimeRobot