Etyka Biznesowa

pic_compliance_header

Etyka Biznesowa

Aby zapewnić zgodność projektów z obowiązującym prawem, Grupa ILF wdrożyła System Zarządzania Zgodnością (Compliance Management System – CMS), który jest dostosowany do poszczególnych rynków.

Poza kontrolowaniem odpowiednich przepisów prawa oraz aspektów organizacyjnych, koordynatorzy zarządzania zgodnością regularnie sprawdzają też efektywność systemów.

pic_compliance
Downloads
thumbnail of PG1102_3 Code of conduct

Code of conduct of the ILF Group

Hello UptimeRobot