Choose your Country

Australia

Austria

Canada

Chile

Czechia

France

Georgia

Germany

Iraq

Jordan

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Norway

Pakistan

Peru

Polska

Romania

Saudi-Arabia

Spain

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

System Zarządzania Zgodnością

pic_compliance_header

System Zarządzania Zgodnością

Aby zapewnić przestrzeganie obowiązujących przepisów i wytycznych, Grupa ILF wdrożyła System Zarządzania Zgodnością (Compliance Management System – CMS), który jest dostosowany do otoczenia rynkowego.

Oprócz sprawdzania odpowiednich przepisów i środków organizacyjnych, odpowiedni menedżerowie ds. zgodności regularnie kontrolują efektywność tych systemów.

Centralny kontakt w sprawie zgłaszania nieprawidłowości

System CMS Grupy ILF zawiera zorganizowany system zgłaszania nieprawidłowości. Umożliwia on pracownikom ILF, partnerom biznesowym i innym podmiotom zewnętrznym zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości lub niewłaściwego postępowania poprzez kontakt z compliance@ilf.com.

Ponieważ ILF jest w pełni zobowiązana do ochrony prywatności wszelkich takich informacji oraz do zachowania anonimowości osób zgłaszających nieprawidłowości, ujawnione informacje o nieprawidłowościach, jak również tożsamość osób zgłaszających nieprawidłowości, będą traktowane jako ściśle poufne, w pełnej zgodności z Dyrektywą UE 2019/1937 w sprawie ochrony sygnalistów.

Spółki Grupy ILF nie pozwolą na podjęcie jakichkolwiek działań przeciwko osobom, które zgłosiły naruszenie za pośrednictwem systemu zgłaszania nieprawidłowości.

pic_compliance
thumbnail of PG1102_3 Code of conduct

PG1102_4-Code-of-conduct

Hello UptimeRobot