Zarządzanie Jakością

pic_QM_header

Zarządzanie Jakością

ILF dąży do zdobycia pozycji lidera na rynku we wszystkich obszarach bizne­sowych swojej działal­ności, dlatego dbałość
o jakość uznajemy za priorytet.

System Zarząd­zania Jakością, stanowi cześć Zinte­gro­wanego Systemu Zarząd­zania (IMS) zapew­niając stały i niezmi­ennie wysoki poziom usług oraz ich niezawodność.

IMS jest stale aktua­li­zowany, aby dosko­nalić nasz sposób działania
i sprostać najwyższym oczeki­waniom Klientów. System spełnia wymagania między­na­r­odowej normy ISO 9001 w najnowszym wydaniu.

INTEGRATED-Management-System-Grafik-1-1
Downloads
thumbnail of PG1103_0 Quality policy of the ILF Group

Quality policy of the ILF Group

Hello UptimeRobot