Zarządzanie Projektem

pic_pm_header2

Zarządzanie Projektem

W dążeniu do osiągnięcia inżynierskiej doskonałości, ILF stworzył swój własny system zarządzania projektem (PMS – PMC). System PMS-PMC to usystematyzowane podejście do zarządzania projektem, bazujące na najlepszych praktykach inżynierskich. Stosujemy  go przy dużych projektach inwestycyjnych, o ile klient nie woli zastosować własnego systemu zarządzania.

PMS-PMC może zostać dostosowany do potrzeb klientów ILF, tworząc podstawę do skutecznej realizacji projektu. Jest oparty o ramy opublikowane przez Project Management Institute (PMI) i może być adaptowany zgodnie ze zmieniającymi się wymaganiami.

pic_pm_grafik
Downloads
thumbnail of XX0351-ILF-PMC-GEN-BRO-0001-Rev-5-PMS-PMC Brochure

PMS-PMC Brochure (EN)

Hello UptimeRobot