SIOT

20+ lat
doświadczenia

Dowiedz się więcej

Ukierunkowanie na klienta

Dowiedz się więcej

Inżynierska doskonałość

Dowiedz się więcej

Wyjątkowi
ludzie

Dowiedz się więcej

Innowacja i rzetelność

Dowiedz się więcej

Dla lepszej jakości życia

Dowiedz się więcej
Aktualności
Pokaż wszystko

Inżynierska Doskonałość

Najwyższej jakości świad­czone przez nas usługi inżynierskie wspierają zrówno­ważony rozwój ludzkości oraz poprawę jakości życia – nieza­leżnie od tego czy dotyczy to wydoby­wania złóż mineralnych w trudnych warunkach, budowy innowa­cy­jnego zakładu przemys­łowego czy przesyłu wody i energii elektrycznej do metro­polii.
Pomagamy nawet najbardziej wymaga­jącym klientom z sukcesem zreali­zować nawet najbardziej złożone projekty. Jesteśmy jedną z wiodących inżynier­skich firm projektowo-doradczych.

Szeroki wachlarz usług

Oferujemy kompleksowe usługi inżynierskie i doradcze na każdym etapie inwes­tycji. Umiejętnie zarządzamy wszystkimi pracami inżynie­ry­jnymi, dbając o odpowiednią koordy­nację międzybranżową.4by3

Usługi ILF:
  

pic_home_services

Energetyka i ochrona klimatu

 • Energetyka słoneczna
 • Farmy wiatrowe
 • Elektrownie wodne
 • Bloki energe­tyczne na biopaliwa
 • Energetyka konwen­c­jo­nalna
 • Instalacje termicznego przeksz­tałcania odpadów
 • Wodór
 • Systemy przesyłu i dystry­bucji energii elektrycznej
 • Magazyny energii
 • Elektrownie hybrydowe
 • Ciepłow­nictwo i Chłód
Pokaż referencje

Woda i środowisko

 • Instalacje do odsalania wody morskiej
 • Zakłady uzdat­niania wody
 • Oczyszcz­alnie ścieków
 • Wody przemysłowe
 • Systemy przesyłu wody
 • Systemy miejskie
Pokaż referencje

Transport i przestrzeń miejska

 • Rozwój Obszarów Miejskich
 • Koleje
 • Komuni­kacja miejska
 • Drogi
 • Lotniska
 • Porty morskie i terminale
 • Tunele
 • Budynki
 • Konstrukcje
 • Kurorty narci­arskie
Pokaż referencje

Ropa, gaz i przemysł

 • Napowier­z­ch­niowe zagos­po­dar­owania złóż ropy i gazu
 • Podziemne magazyny gazu
 • Systemy rurociągowe
 • Terminale naftowe
 • Terminale LNG
 • Rafinerie
 • Zakłady chemiczne i petrochemiczne
 • Górnictwo
 • Przemysł
Pokaż referencje
Hello UptimeRobot