Choose your Country

Australia

Austria

Canada

Chile

Czechia

France

Georgia

Germany

Iraq

Jordan

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Norway

Pakistan

Peru

Polska

Romania

Saudi-Arabia

Spain

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

Imprint

collage_HGF_rev3_2018-1

Imprint

Informacja dotycząca odpowiedzialności:

ILF dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia poprawności informacji oraz danych zawartych na niniejszej stronie internetowej. Jednakże treści zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej nie należy traktować jako gwarancji, zarówno wyrażonej lub dorozumianej, w zakresie produktów lub usług wskazanych na niniejszej stronie internetowej. Powyższe dotyczy również wszelkich stron internetowych, do których dostęp jest możliwy za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.

ILF nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na stronach internetowych, do których dostęp jest możliwy za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. ILF zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub udoskonalania informacji lub danych zawartych na niniejszej stronie internetowej w dowolnym momencie bez uprzedniego informowania o takim fakcie.

Poszczególne spółki ILF są niezależnymi podmiotami i nie ponoszą odpowiedzialności za działanie lub za zaniechanie innych spółek ILF.

Ochrona danych osobowych:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest dostępna pod kliknięciu w link.

ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.
ul. Osmańska 12
02-823 Warszawa
tel. +48 22 430 26 00, faks +48 22 430 26 01

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, KRS 0000035851, NIP 526-22-45-076
Kapitał zakładowy 1 000 000 PLN

Hello UptimeRobot