Jak Wygląda Rekrutacja

pic_how_apply_header

Jak wygląda rekrutacja

pic_how_apply_grafik

Jest to przegląd procesu aplikacji w ILF Consulting Engineers:

Jeżeli Twoja aplikacja spełni wymagane kryteria, zadzwonimy do Ciebie.

Podczas rozmowy zwery­fi­kujemy podstawowe infor­macje zawarte w CV, zadamy kilka pytań dotyc­zących doświad­czenia zawodowego oraz sprawdzimy znajomość języka angie­lskiego. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wspólnie ustalimy termin spotkania rekrut­a­cy­jnego w siedzibie firmy.

Na umówionym spotkaniu poznasz poten­c­ja­lnego przełożonego
i specja­listę ds. rekrutacji. Rozmowa będzie okazją do poznania Twojego doświad­czenia, umiejęt­ności oraz oczekiwań dotyc­zących współ­pracy z nami. Opowiemy Ci o tym, jak pracuje się w naszej firmie, jakie są nasze oczeki­wania na danym stano­wisku oraz co możemy Ci zaofe­rować. Chętnie odpowiemy też na Twoje pytania. W przypadku rekrutacji na stano­wiska techniczne chcemy być pewni, że poradzisz sobie z wyzwa­niami
w nowym miejscu pracy, dlatego bądź przygo­towany na praktyczny sprawdzian umiejęt­ności. Możesz być również poproszony
o wypeł­nienie testu językowego oraz  testu sprawd­za­jącego wiedzę merytoryczną.

Nieza­leżnie od wyniku rekrutacji, skontak­tujemy się z Tobą mailowo lub telefo­nicznie, żeby przekazać Ci infor­mację zwrotną. Jeżeli wynik będzie pozytywny, skontak­tujemy się z Tobą, aby przed­stawić Ci ofertę pracy oraz wszystkie infor­macje dotyczące procesu zatrud­nienia. Od tego momentu decyzja należy do Ciebie!

pic_selection_process
Downloads

Hello UptimeRobot