Twój Rozwój w ILF

DSC_3390 1920 x 1216 px. copy

Możliwości Rozwoju w ILF

Oferujemy znacznie więcej niż zarząd­zanie talentami. Chcemy, abyś rozwi­ja‑ł/-ła zarówno swoje umiejęt­ności zawodowe jak i osobiste wykor­zys­tując przy tym swój cały potencjał.

Nasze programy rozwoju dla pracow­ników są dopaso­wywane do indywi­du­alnych potrzeb oraz praktyczne. Chcemy wspierać rozwój wszystkich Twoich talentów. 

Rozwój jest integralną częścią Twojej kariery w ILF — możesz dołączyć do wirtu­alnego zespołu kompe­ten­cy­jnego, wziąć udział w szkole­niach ILF Academy skiero­wanych do młodych inżynierów, kierow­ników projektu i kadry kierow­niczej lub zdobywać doświad­czenie na placu budowy. 

Ścieżki Rozwoju

Wierzymy, że zapla­nowany długo­ter­minowy rozwój naszych pracow­ników jest kluczem do sukcesu. Nasze ścieżki rozwoju jasno wskażą Ci jak może przebiegać Twoja kariera w ILF Polska.
 

Poszc­ze­gólne ścieżki odzwier­ciedlają kompe­tencje naszych pracow­ników. Każda ścieżka skupia się na innych umiejęt­nościach, od zarząd­zania do kompe­tencji technicznych. 

pic_development_grafik
Hello UptimeRobot