Program Szkoleniowy dla Młodych Inżynierów

pic_trainee_header

Program Szkoleniowy

Wierzymy, że młode talenty zasługują na szansę rozwoju, dlatego stworzy­liśmy Między­na­r­odowy Program Szkole­niowy ILF dla młodych inzynierów. Jest to program kilku­letniej wymiany, który pozwala uczest­nikom poznać inne kraje i oddziały firmy. Dzięki temu nasi przyszli liderzy mają wszech­s­t­ronny ogląd na ILF i branże,
w których działamy.

pic_interns

Regionalne Programy Szkoleniowe

Oprócz programów szkole­niowych dla całej grupy ILF, każde
z naszych biur oferuje swoim pracow­nikom szkolenia dopasowane do ich potrzeb.

pic_trainee
Downloads

Hello UptimeRobot