Kontakt

header_contact

Twój bezpośredni kontakt z ILF Polska

Biuro w Warszawie

ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka Sp. z o.o.
ul. Osmańs­ka 12
02–823 Wars­za­wa
tel. +48 22 430 26 00
faks +48 22 430 26 01
info.waw@ilf.com

 

 

Biuro w Katowicach

ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka Sp. z o.o.
ul. Sowińs­kie­go 46
40–018 Kato­wice
tel. +48 32 784 60 50
faks +48 22 784 60 51
info.waw@ilf.com

Biuro w Poznaniu

ILF Con­sul­ting Engi­neers Pol­s­ka Sp. z o.o.
ul. 28 Czerw­ca 1956 r. nr 406
61–441 Poz­nań
tel. +48 61 627 95 00
faks +48 61 627 95 01
info.waw@ilf.com

Kontakt dla prasy

Aneta_Galka_TriplePR copy

Aneta Gałka

e-mail
telefon570 533 678
Hello UptimeRobot