Obszary Działalności

collage_HGF_rev3_2018-1

Obszary Działalności

Wielokrotnie potwierdzaliśmy swoje zdolności prowadzenia wymagających projektów, łącząc kompleksowe umiejętności zarządzania z wielobranżową wiedzą inżynierską.

Realizując z sukcesem ponad 200 projektów ugruntowaliśmy swoją pozycję lidera rynku w czterech głównych obszarach działalności.

Oferujemy kompleksowe usługi inżynierskie i doradcze dla kluczowych inwestycji przemysłowych
i infrastrukturalnych w następujących obszarach:

Energetyka i Ochrona Klimatu

 • Energetyka słoneczna
 • Farmy wiatrowe
 • Elektrownie wodne
 • Bloki energetyczne na biopaliwa
 • Energetyka konwencjonalna
 • Wodór
 • Instalacje termicznego przekształcania odpadów
 • Systemy przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej
 • Magazyny energii
 • Elektrownie hybrydowe
 • Ciepłownictwo i Chłód
Pokaż referencje

Woda i Środowisko

 • Instalacje do odsalania wody morskiej
 • Zakłady uzdatniania wody
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Wody przemysłowe
 • Systemy przesyłu wody
 • Systemy miejskie
Pokaż referencje

Transport i Przestrzeń Miejska

 • Rozwój Obszarów Miejskich
 • Koleje
 • Komunikacja miejska
 • Drogi
 • Lotniska
 • Porty morskie i terminale
 • Tunele
 • Konstrukcje
 • Budynki
 • Kurorty narciarskie
Pokaż referencje

Ropa, Gaz i Przemysł

 • Napowierzchniowe zagospodarowania złóż ropy i gazu
 • Podziemne magazyny gazu
 • Systemy rurociągowe
 • Terminale naftowe
 • Terminale LNG
 • Rafinerie
 • Zakłady chemiczne i petrochemiczne
 • Górnictwo
 • Przemysł
Pokaż referencje
Hello UptimeRobot