Energetyka i Ochrona Klimatu

pic_energy_header

Energetyka i Ochrona Klimatu

Konwersja kopalnych i odnawialnych źródeł energii, ubocznych produktów przemysłowych i odpadów miejskich w elektryczność oraz ciepło stanowi kluczowy element zabezpieczający jakość życia współczesnego człowieka.

Instalacje energetyczne są fundamentem nowoczesnego społeczeństwa. Niezawodne, trwałe i przyjazne dla środowiska wytwarzanie energii, wymaga realizacji kompleksowych projektów na dużą skalę. Wsparcie klienta podczas wszystkich etapów inwestycji, od wstępnego doradztwa, aż do uruchomienia obiektu, leżą w zakresie naszych kluczowych kompetencji. Świadczymy także usługi doradcze w zakresie optymalizacji pracy i modernizacji instalacji.

Obszary działalności:

  • Elektrownie słoneczne
  • Farmy wiatrowe
  • Elektrownie wodne
  • Bloki energetyczne na biopaliwa
  • Energetyka konwencjonalna
  • Instalacje termicznego przekształcania odpadów
  • Systemy przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej
  • Magazyny energii
  • Elektrownie hybrydowe
Hello UptimeRobot