Ropa, Gaz i Przemysł

pic_oil_gas_industrial_header

Ropa, Gaz i Przemysł

Ropa i gaz to surowce, które dominują w niemal wszystkich dzied­zinach życia współc­zesnych, uprze­mys­ło­wionych społecz­ności. Trudno sobie wyobrazić, jak wyglą­dałoby nasze życie bez tych zasobów i powsta­jących z nich produktów.

Profes­jo­nalne usługi projektowe i doradcze w branży ropy i gazu są naszym znakiem rozpoz­nawczym. Zreali­zow­a­liśmy wiele znaczących projektów zarówno w kraju, jak i za granicą.

Obszary działal­ności:

  • Napowier­z­ch­niowe zagos­po­dar­owanie złóż ropy
    i gazu
  • Podziemne magazyny
  • Systemy rurociągowe
  • Terminale naftowe
  • Terminale LNG
  • Rafinerie
  • Zakłady petro­che­miczne
  • Górnictwo
Hello UptimeRobot