Ropa, Gaz i Przemysł

pic_oil_gas_industrial_header

Ropa, Gaz i Przemysł

Optyma­li­zujemy procesy produkcyjne! 

ILF wykor­zystuje wiedzę zdobytą w trakcie reali­zacji projektów związ­anych z ropą naftową i gazem do ogranic­zania emisji i zwięks­zania wydaj­ności we wszystkich sektorach. Podążamy w kierunku bezemi­syjnej gospo­darki cyrku­la­cyjnej, aby zapewnić wysoką jakość życia przyszłym pokoleniom.

Obszary działal­ności:

 • Górnictwo
 • Napowier­z­ch­niowe zagos­po­dar­owanie złóż ropy
  i gazu
 • Podziemne magazyny gazu
 • Przemysł
 • Rafinerie
 • Systemy rurociągowe
 • Terminale LNG
 • Terminale naftowe
 • Zakłady petro­che­miczne
Hello UptimeRobot