Transport i Przestrzeń Miejska

pic_transport_structures_header

Transport i Przestrzeń Miejska

Zwiększamy mobilność przestrzeni miejskich! 

ILF koncen­truje się na multi­modalnej i zinte­gro­wanej mobil­ności, a także na projek­t­owaniu budynków i infra­struktury zorien­to­wanych na społec­zeństwo. Dzięki temu jesteśmy w stanie chronić cenne obszary wiejskie i tworzyć struktury miejskie spełniające potrzeby przyszłości.

Obszary działal­ności:

  • Budynki
  • Drogi
  • Infra­struktura narciarska
  • Koleje
  • Konstrukcje
  • Lotniska
  • Porty morskie i terminale
  • Rozwój Obszarów Miejskich
  • Systemy trans­portu miejskiego
  • Tunele i kawerny
Hello UptimeRobot