Woda i Środowisko

waterenvironment

Woda i Środowisko

Chronimy obieg wody i środowisko! 

ILF oferuje usługi konsul­tingowe, projektowe oraz zarząd­zania projektami dla wszystkich typów systemów wodnych i ściekowych, obejmujące kompleksowe usługi we wszystkich fazach projektu, od pozys­kania zasobów wodnych i uzdat­niania wody po jej ponowne wykor­zy­stanie.
Dzięki temu możemy zapewnić efektywne wykor­zy­stanie i zrówno­ważoną ochronę wód.

Obszary działal­ności:

  • Instalacje do odsalania wody morskiej
  • Oczyszcz­alnie ścieków
  • Systemy przesyłu wody
  • Woda miejska
  • Woda przemysłowa
  • Zakłady uzdat­niania wody
Hello UptimeRobot