Woda i Środowisko

waterenvironment

Woda i Środowisko

Deficyt wody pitnej oraz rosnące zanieczyszczenie środowiska należą do najpoważniejszych problemów współczesnego świata. Dostęp do wody pitnej stał się czynnikiem ograniczającym stabilny rozwój wielu krajów. Postęp cywilizacyjny pociąga za sobą ciągły wzrost ilości wytwarzanych odpadów i zanieczyszczeń. Zasoby wody pitnej, które są podstawowym warunkiem rozwoju cywilizacji, kurczą się błyskawicznie, a możliwości składowania odpadów są ograniczone.

Aktywnie działamy w obszarze inżynierii środowiska, świadcząc kompleksowe usługi projektowe i doradcze dla wielu innowacyjnych, międzynarodowych projektów.

Nasze realizacje spełniają najwyższe normy w zakresie trwałości, bezpieczeństwa, efektywności ekonomicznej oraz minimalizacji szkodliwego oddziaływania na środowisko.

Obszary działalności:

  • Instalacje do odsalania wody morskiej
  • Zakłady uzdatniania wody
  • Oczyszczalnie ścieków
  • Woda przemysłowa
  • Systemy przesyłu wody
  • Woda miejska
Hello UptimeRobot