Kierownictwo ILF Polska

collage_HGF_rev3_2018-1

Kierownictwo ILF Polska

Kie­row­nict­wo ILF Pol­s­ka skła­da się z nas­tę­pu­ją­cych członków:

Dercz_Andrzej

Andrzej Dercz

Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający

szczegóły
Blankiewicz-Rafał

Rafał Blankiewicz

Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu, Prokurent

szczegóły
Kula-Beata

Beata Nepelska-Kula

Dyrektor Działu Projekty, Prokurent

szczegóły
Wiewióra-Piotr

Piotr Wiewióra

Dyrektor Działu Finansów i Administracji, Prokurent

szczegóły
Hello UptimeRobot