ONE ILF

pic_one_ilf_approach_header2

ONE ILF

W ostatnich dekadach rynek usług inżynierskich bardzo się zmienił. Kiedyś klienci oczekiwali, że usługi będą świadczone w biurach ILF w Europie Środkowej. Dziś międzynarodowi klienci liczą na obecność firmy inżynierskiej na budowie, co oznacza, że musimy być w bliskim zasięgu klienta. Pojawiło się również zapotrzebowanie na zatrudnianie oraz szkolenie lokalnych pracowników przy jednoczesnym zapewnieniu wiedzy i międzynarodowego doświadczenia .

Odpowiadając na zmieniające się oczekiwania klientów, ILF wdrożył  kompleksowe podejście ONE ILF.

ONE ILF opiera się na przekonaniu, że kompleksowe wykorzystanie kompetencji i potencjału ludzkiego dostępnych w oddziałach ILF i optymalizacja wewnętrznej współpracy, maksymalizuje korzyści naszych klientów.

ONE ILF obejmuje również ustandaryzowanie prawnej struktury ILF, wprowadzenie nowej, funkcjonalnej struktury organizacyjnej, promowanie kultury wewnętrznej współpracy oraz skupienie się na odpowiednim kształtowaniu marki ILF.

pic_one_ilf_approach

Możliwe role firmy w strukturze funkcjonalnej

Struktura Funkcjonalna

W nowej strukturze, każda firma w Grupie ILF ma przypisaną jedną lub kilka ról, w zależności od kompetencji i zasobów: Centrum Regionalne, Centrum Doskonałości oraz Centrum Inżynierskie.

Centrum Regionalne to firma w Grupie ILF, która jest odpowiedzialna za konkretny kraj lub rejon w określonym obszarze działalności. Zadaniem Centrum Regionalnego jest rozwój określonego rynku tzn. identyfikacja, pozyskanie i realizacja projektów. Jego kluczową rolą jest zapewnienie bliskiej współpracy z klientem, szczególnie podczas fazy realizacji inwestycji. Centra Regionalne rozwijają również własne kompetencje i wykorzystują je przy realizacji projektów.

Centrum Doskonałości to firma w Grupie ILF, która jest odpowiedzialna za jeden lub kilka obszarów działalności. Centra Doskonałości, w których pracują kluczowi eksperci danych obszarów, wspierają Centra Regionalne swoją wiedzą i doświadczeniem. Centra Doskonałości realizują również własne projekty, w porozumieniu z odpowiednim Centrum Regionalnym.

Centra Inżynierskie podnoszą konkurencyjność Centrów Regionalnych poprzez pracę nad większymi pakietami usług, jednocześnie zapewniają konkurencyjność cenową i wysoką jakość pracy. Ta rola jest przypisywana wyłącznie firmom, które mają strukturę nisko kosztową oraz których pracownicy posiadają wystarczające doświadczenie i potencjał.

 

Sprawna współpraca między firmami w Grupie ILF jest możliwa dzięki efektywnej koordynacji i komunikacji między firmami, za co odpowiadają Dyrektorzy czterech głównych obszarów działalności firmy.

Kultura Współpracy

Nawet najlepsza organizacja nie będzie działała prawidłowo, jeśli zabraknie woli współpracy. Z tego powodu, w ILF kultywujemy kulturę współpracy, której fundamentem są nasze wartości.

 

Downloads
thumbnail of brochure_ILF_Group_13-03-19

Broschure ILF Group (EN)

Hello UptimeRobot