Rada Nadzorcza

pic_team_supervisory_header_neu

Rada Nadzorcza

Hol­ding ILF posia­da Radę Nadzor­c­zą powołaną w 2016, któ­rej Prze­wod­zi Hans Georg Wechs­ler. Człon­ka­mi Rady Nadzor­c­zej są:

Gerog_Wechsler

Dr. Hans Georg Wechsler

Przewodniczący Rady Nadzorczej

szczegóły
urs_waibel

Urs Waibel

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

szczegóły
pic_muellerr

Dr. Reinhold Müller

Członek Rady Nadzorczej

szczegóły
Hello UptimeRobot