Założyciele

pic_history_header

Założyciele

ILF Con­sul­ting Engi­neers został założ­o­ny w 1967 roku przez Piu­sa Läs­se­ra. W 1969 roku dołąc­zył do nie­go Adolf Feizlmayr, a fir­ma przeksz­tałciła się w „Inge­nieur­ge­mein­schaft Läs­ser-Feizlmayr” (ILF).

Hello UptimeRobot