Consulting (pol text)

pic_consulting_services_header1

Doradztwo

Oferujemy profesjonalne usługi doradcze w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji.

Istotnym etapem każdej inwestycji, poprzedzającym decyzję inwestycyjną, jest ocena wykonalności planowanych rozwiązań, a także identyfikacja (w odpowiednim czasie i z wystarczającą dokładnością) ograniczeń technicznych, operacyjnych i finansowych.

Wspieramy naszych Klientów w określaniu oraz minimalizowaniu oddziaływania inwestycji na środowisko i społeczeństwo oraz w ocenie realności uzyskania pozwoleń niezbędnych do realizacji projektu.

pic_beratung

Świadczymy następujące usługi:

 • Badania rynku
 • Miejscowe plany zagospodarowania
 • Doradztwo transakcyjne, Analiza Due Dilligence
 • Wstępne studia wykonalności
 • Bankowe studia wykonalności
 • Inżynier dla kredytodawców
 • Rozwiązanie sporów
 • Doradztwo PPP
 • Wstępna ocena projektu (Screening)
 • Doradztwo finansowe
 • Analiza i wzmocnienie potencjału instytucjonalnego
 • Utrzymanie ruchu

For additional information, please click here:

Hello UptimeRobot