Usługi

collage_HGF_rev3_2018-1

Portfolio usług ILF

Oferujemy swoim klientom kompleksowe usługi inżynierskie i we wszystkich fazach projektu:

service_grafik_PL_2018-1164x330

Łączymy bogate doświadczenie ze specjalistyczną wiedzą techniczną i menedżerską. Umiejętnie zarządzamy wszystkimi pracami projektowymi, dbając o odpowiednią koordynację międzybranżową.

Dla naszych Klientów oznacza to jasne określenie zakresu odpowiedzialności za powierzony nam projekt oraz możliwość minimalnego angażowania się w jego koordynację.

W zależności od roli jaką pełni klient w realizacji inwestycji, świadczymy usługi  inżyniera kontraktu, projektowe dla generalnego wykonawcy czy doradcze dla inwestora lub kredytodawcy.

Więcej informacji:

Hello UptimeRobot