Choose your Country

Australia

Austria

Canada

Chile

Czechia

France

Georgia

Germany

Iraq

Jordan

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Norway

Pakistan

Peru

Polska

Romania

Saudi-Arabia

Spain

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

Doradztwo

Doradztwo_1920 x 1216 px.

Doradztwo

Oferujemy profesjonalne usługi doradcze w trakcie przygotowania
i realizacji inwestycji.

Istotnym etapem każdej inwestycji, poprzedzającym decyzję inwestycyjną, jest ocena wykonalności planowanych rozwiązań,
a także identyfikacja (w odpowiednim czasie i z wystarczającą dokładnością) ograniczeń technicznych, operacyjnych i finansowych.

Wspieramy naszych klientów w określaniu oraz minimalizowaniu oddziaływania inwestycji na środowisko i społeczeństwo oraz
w ocenie realności uzyskania pozwoleń niezbędnych do realizacji projektu.

pic_beratung

Świadczymy następujące usługi:

 • Badania rynku
 • Miejscowe plany zagospodarowania
 • Doradztwo transakcyjne, Due Dilligence
 • Wstępne studium wykonalności
 • Bankowe studium wykonalności
 • Inżynier dla kredytodawców
 • Rozwiązywanie sporów
 • Doradztwo PPP
 • Wstępna ocena projektu (screening)
 • Doradztwo finansowe
 • Analiza i wzmocnienie zdolności instytucjonalnej
 • Utrzymanie ruchu
Hello UptimeRobot