Usługi Dodatkowe

pic_special_services_header

Usługi dodatkowe

Podczas realizacji złożonych projektów, wyzwania i problemy pojawiają się najczęściej na styku działań zaangażowanych stron,
a potrzeba koordynacji rośnie wraz z ich liczbą.

Dążymy do tego, by realizować powierzone projekty przy pomocy zatrudnionych w firmie specjalistów, ograniczając pomoc zewnętrznych podwykonawców do absolutnego minimum.

pic_consulting_services

Posiadamy wiedzę specjalistyczną w następujących obszarach:

 • Geologia i hydrologia
 • Inżynieria geotechnicna i mechanika gruntów
 • Planowanie przestrzenne i środowiskowe
 • Raporty oddziaływania na środowisko i społeczeństwo
 • Zarządzanie informacjami – GIS i BIM
 • Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem
 • Ochrona infrastruktury krytycznej
 • Modernizacja niszczejącej infrastruktury
 • Koncepcje energetyczne
 • Redukcja emisji gazów cieplrnianych
 • Łagodzenie zagrożeń naturalnych
 • Zrównoważony rozwój
Hello UptimeRobot