Choose your Country

Australia

Austria

Canada

Chile

Czechia

France

Georgia

Germany

Iraq

Jordan

Kazakhstan

Laos/ປະເທດລາວ

Nigeria

Norway

Pakistan

Peru

Polska

Romania

Saudi-Arabia

Spain

Switzerland

Thailand

United Arab Emirates

United Kingdom

Uzbekistan

Usługi Dodatkowe

pic_special_services_header

Usługi dodatkowe

Podczas realizacji złożonych projektów, wyzwania i problemy pojawiają się najczęściej na styku działań zaangażowanych stron,
a potrzeba koordynacji rośnie wraz z ich liczbą.

Dążymy do tego, by realizować powierzone projekty przy pomocy zatrudnionych w firmie specjalistów, ograniczając pomoc zewnętrznych podwykonawców do absolutnego minimum.

pic_consulting_services

Posiadamy wiedzę specjalistyczną w następujących obszarach:

 • Geologia i hydrologia
 • Inżynieria geotechnicna i mechanika gruntów
 • Planowanie przestrzenne i środowiskowe
 • Raporty oddziaływania na środowisko i społeczeństwo
 • Zarządzanie informacjami – GIS i BIM
 • Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem
 • Zabezpiecznie infrastruktury krytycznej
 • Modernizacja starzejącej się infrastruktury
 • Koncepcje energetyczne
 • Redukcja emisji gazów cieplrnianych
 • Łagodzenie zagrożeń naturalnych
 • Zrównoważony rozwój
Hello UptimeRobot